Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czy możliwe jest identyfikowanie ławic ryb bez interwencji człowieka? Międzynarodowa inicjatywa pokazuje, jak to zrobić

Naukowcy opracowują autonomiczny system monitorowania zasobów rybnych w wodach przybrzeżnych i głębokich. Opracowana przez nich technologia mogłaby przyczynić się do poprawy ochrony środowiska morskiego.
Czy możliwe jest identyfikowanie ławic ryb bez interwencji człowieka? Międzynarodowa inicjatywa pokazuje, jak to zrobić
Przełowienie, zanieczyszczenia, utrata siedlisk i zmiana klimatu to główne zagrożenia dla życia morskiego i łowisk. Aby umożliwić odpowiedź na niektóre z tych wyzwań i wspierać skuteczną realizację polityki morskiej i rybołówstwa, kluczowe znaczenie ma dostarczanie dokładnych danych na temat różnorodności i liczebności gatunków morskich.

W ramach finansowanego przez UE projektu SYMBIOSIS naukowcy opracowują prototyp nieinwazyjnego systemu służącego do charakterystyki, klasyfikacji i oceny biomasy kluczowych gatunków ryb pelagicznych. Inicjatywa wykorzystuje technologie akustyczne i optyczne, eliminując konieczność ingerencji człowieka. Prototyp składa się z czujników akustycznych, sieci kamer, zaawansowanych jednostek przetwarzania danych oraz elementu zasilającego umożliwiającego autonomiczną pracę.

Cytowany w komunikacie prasowym koordynator projektu dr Roee Diamant ze Szkoły Nauk o Morzu Uniwersytetu w Hajfie powiedział: „System będzie przyjazny dla środowiska, nie tylko pod względem sposobu działania, które będzie nieinwazyjne i nie będzie wpływało na ekosystem morski, ale przede wszystkim dlatego, że będzie dostarczać wiarygodnych informacji o stanie zasobów ryb morskich”. Dr Diamant podkreśla, że obecnie „praktycznie niemożliwe jest zebranie takich informacji bez ogromnych nakładów”.

System opracowany w ramach projektu SYMBIOSIS będzie gromadził dane podwodne w czasie rzeczywistym w długich okresach czasu oraz przekazywał te informacje – dotyczące między innymi wielkości i przemieszczania się ławic ryb – do ośrodka działającego na lądzie. Jak czytamy na stronie projektu: „System będzie całkowicie autonomiczny i będzie pracował przez trzy miesiące bez konieczności ładowania akumulatorów".”.

Według komunikatu prasowego, proces monitorowania SYMBIOSIS rozpoczyna się od akustycznego wykrywania i klasyfikacji ryb, w oparciu o ich typową prędkość i charakterystykę ruchu. Czujniki akustyczne mierzą również wielkość osobników i całkowitą biomasę ryb na danym obszarze. Po zidentyfikowaniu jednego z sześciu docelowych gatunków aktywowany jest system optyczny. Ta część składowa całego urządzenia składa się z kilku kamer i może przetwarzać zaawansowane dane przy pomocy różnych algorytmów rozpoznawania obrazów opartych na uczeniu głębokim. „Gdy system optyczny potwierdza identyfikację jednego z sześciu gatunków, przekazuje informacje za pośrednictwem systemu podwodnej komunikacji akustycznej, a następnie drogą radiową do stacji przybrzeżnej”.

Realizowany aktualnie projekt SYMBIOSIS (A Holistic Opto-Acoustic System for Monitoring Marine Biodiversities) ma na celu przetestowanie działania prototypowego systemu w trzech różnych środowiskach morskich: płytkich wodach Morza Śródziemnego, głębokich wodach Morza Śródziemnego oraz w środowisku tropikalnym na Wyspach Kanaryjskich. Sześć gatunków dużych ryb badanych w projekcie jest szczególnie cenionych przez sektor rybołówstwa. Są to dwa gatunki tuńczyka, ostrobok śródziemnomorski (Trachurus mediterraneus), makrela atlantycka (Scomber scombrus), koryfena (Coryphaena hippurus) i włócznik (Xiphias gladius). Członkowie zespołu piszą w komunikacie, że projekt SYMBIOSIS „zaoferuje nowatorskie rozwiązania w zakresie rozproszonego i zakrojonego na szeroką skalę monitorowania środowiska podwodnego, co będzie miało pozytywny wpływ na badania z dziedziny biologii morskiej, ochronę środowiska oraz kształtowanie polityki rybołówstwa w Europie i na świecie”.

Więcej informacji:
strona projektu SYMBIOSIS

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu i komunikatów prasowych

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę