Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wyznaczanie trendów w nauce: Globalny projekt ma umożliwić poznanie kodów genetycznych każdego żywego organizmu

Międzynarodowy zespół naukowców postawił sobie za cel zsekwencjonowanie DNA wszystkich znanych gatunków złożonych organizmów żywych na Ziemi.
Wyznaczanie trendów w nauce: Globalny projekt ma umożliwić poznanie kodów genetycznych każdego żywego organizmu
Oficjalnie zainaugurowany 1 listopada w Londynie Earth BioGenome Project (EBP) ma doprowadzić do zsekwencjonowania genomów 1,5 mln gatunków zwierząt, roślin, pierwotniaków i grzybów w ciągu najbliższych 10 lat. Na tę chwilę 99,8% wszystkich gatunków nie zostało jeszcze zsekwencjonowanych. W wywiadzie udzielonym BBC, szef EBP prof. Harris Lewin zwraca uwagę, że „tylko około 3300 z 1,5 miliona znanych gatunków ma zsekwencjonowane genomy”. Uczony dodaje także: „Luki w naszej wiedzy są dużo większe niż to, co wiemy”.

Na początku roku grupa 24 ekspertów tworzących tzw. grupę roboczą EBP opublikowała w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” artykuł, w którym nakreśliła swój plan stworzenia mapy genomu każdego znanego gatunku organizmów posiadających komórki z jądrem. „Wyniki EBP będą źródłem informacji na temat szerokiego wachlarza najważniejszych problemów, przed którymi stoi ludzkość, takich jak wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną, ochrona zagrożonych gatunków i ekosystemów oraz ochrona i poprawa usług ekosystemowych”.

Najambitniejszy projekt badania DNA na świecie

Zespół wyjaśnia również, dlaczego ich wysiłki zasługują na powszechne wsparcie. „Olbrzymie potencjalne korzyści płynące z utworzenia otwartego cyfrowego repozytorium informacji dotyczących genomów organizmów żywych można osiągnąć tylko w ramach skoordynowanych działań międzynarodowych”.

Projekt EBP wymaga dostarczania danych przez naukowców z całego świata. Dotychczas przyłączyło się do niego 17 instytucji. Najbardziej ambitnego zadania podjął się Wellcome Sanger Institute w Cambridge, uznany lider w dziedzinie genomiki, który planuje zmapowanie 66 000 gatunków. Dr Jim Smith, dyrektor naukowy Instytutu, powiedział BBC, że dzięki EBP „ludzie mogą wywiązać się ze swojego obowiązku w zakresie podnoszenia świadomości na temat różnorodności biologicznej”.

Jak czytamy w artykule, „EBP jest prawdopodobnie najbardziej ambitnym projektem w historii biologii”. Cytowana w tym samym artykule BBC dr Julia Wilson z Instytutu zgadza się, że szeroko zakrojony projekt będzie miał olbrzymie znaczenie dla społeczeństwa i pozwoli zbudować „fundament dla wszystkich gałęzi biologii i biotechnologii”. Badaczka dodaje: „Mówimy o nowych lekach czy nowych paliwach przyszłości”.

Koszt – wynoszący ponad 4,1 mld EUR – jest równie ogromny co sam projekt. Środki będą pochodzić od światowych organizacji pożytku publicznego i rządów.

„Jeśli przedsięwzięcie się powiedzie, EBP całkowicie zmieni nasze naukowe pojmowanie życia na Ziemi i dostarczy nowych zasobów, pomagających poradzić sobie z szybką utratą różnorodności biologicznej i zmianami siedlisk, które są spowodowane przede wszystkim działalnością człowieka i zmianami klimatu”, pisze zespół w swoim artykule. „Podstawowa wiedza na temat bioróżnorodności Ziemi może również doprowadzić do powstania nowych źródeł żywności, rewolucyjnych materiałów inspirowanych biologicznie oraz innowacji w leczeniu chorób ludzi, zwierząt i roślin”.

Podsumowując, uczeni tłumaczą: „Najważniejszym owocem EBP będzie zbiór wiedzy – kompletna biblioteka cyfrowa organizmów żywych, zawierająca dane biologiczne z 3,5 miliarda lat historii ewolucji. Wiedza ta będzie podstawą przyszłych odkryć dla całych pokoleń i może okazać się niezbędna dla przetrwania życia na naszej planecie”.

Zakończony w 2003 roku projekt Human Genome Project potrzebował 13 lat na zmapowanie ludzkiego kodu genetycznego. Dwadzieścioro kilkoro uczonych stojących na czele nowego, wieloletniego projektu sekwencjonowania genomu, wie, że ich zadanie nie będzie łatwe. Przedsięwzięcie jest tym bardziej fascynujące, że nie wiadomo dokładnie, jakie będę jego efekty.

Źródło: Na podstawie doniesień medialnych

Powiązane informacje

Kraje

  • Stany Zjednoczone
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę