Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa publikacja prezentuje potęgę zdecentralizowanych baz danych w przypadku inicjatyw dotyczących działań na rzecz klimatu

Nowe sprawozdanie wskazuje, że technologia blockchain oraz inne zdecentralizowane systemy mogłyby pomóc uwolnić tak bardzo potrzebne fundusze na udaną transformację w kierunku gospodarki bezemisyjnej.
Nowa publikacja prezentuje potęgę zdecentralizowanych baz danych w przypadku inicjatyw dotyczących działań na rzecz klimatu
Pomimo ogólnej zgody dotyczącej konieczności podjęcia wspólnych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i przygotowania się na ich skutki, globalne wysiłki nie zaowocowały jeszcze znaczącym zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla. Wraz ze wzrostem świadomości, że do rozwiązania tego problemu konieczne jest zdecentralizowane, wielostronne i oddolne podejście, w centrum uwagi znalazły się innowacyjne i przełomowe technologie. Jednak w błyskawicznie zmieniającym się świecie transformacji cyfrowej śledzenie takich inicjatyw na bieżąco może stanowić ogromne wyzwanie.

Sprawozdanie opracowane na zlecenie europejskiej organizacji EIT Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community), największego partnerstwa publiczno-prywatnego zajmującego się innowacjami w dziedzinie klimatu w Unii Europejskiej, finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), analizuje możliwość zastosowania technologii rejestrów rozproszonych (Distributed Ledger Technology, DLT) w celu oceny podejść do działań na rzecz klimatu. „DLT to termin zbiorowo opisujący systemy informatyczne, które umożliwiają powielanie, udostępnianie i synchronizację danych cyfrowych w wielu miejscach, krajach lub instytucjach”. W sprawozdaniu czytamy: „DLT to technologia pozwalająca na zarządzanie bazą danych bez centralnego administratora lub jednego, centralnego miejsca przechowywania danych”. Sprawozdanie określa technologię blockchain jako jeden ze składników zestawu technologii DLT. Działania na rzecz klimatu obejmują wszystkie gałęzie przemysłu, podmioty i projekty mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Sprawozdanie, zaprezentowane po raz pierwszy 8 listopada na szczycie innowacji klimatycznych Climate Innovation Summit zorganizowanym przez organizację EIT Climate-KIC w Dublinie, analizuje korzyści i wady technologii DLT i podsumowuje możliwości ich zastosowania. Obejmują one między innymi kwestie energetyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla i transport, a także inne obszary, które zachęcają do pozytywnych działań na rzecz klimatu, takich jak recykling lub świadoma konsumpcja. Otwarte rządy, filantropia, a także pomiary, ich zgłaszanie i weryfikacja (MRV) to kolejne kategorie i obszary, w których można wykorzystać technologie DLT.

Sprawozdanie podkreśla również znaczenie ekologicznych finansów jako głównej kwestii we wszystkich przypadkach zastosowania. „Zwiększenie dostępności danych oraz MRV umożliwia opracowanie nowych sposobów finansowania projektów klimatycznych. Porozumienie paryskie otwiera rynek ekologicznych inwestycji o łącznej wartości 23 bln USD do 2030 roku”. Sprawozdanie podkreśla również, że projekty finansowania oparte na technologii DLT mają na celu obniżenie „kosztów opracowania nowych ekologicznych produktów finansowych”, a także „zmniejszenie asymetrii informacyjnej i usprawnienie systemów certyfikacji”.

Ekosystem działań na rzecz klimatu

Dokument przedstawia również 222 podmioty zajmujące się wykorzystywaniem technologii DLT na potrzeby ekosystemu działań na rzecz klimatu (stan na sierpień 2018 roku). Prace tych podmiotów obejmują kilka funkcji systemowych, w tym działalność gospodarczą, rozwój wiedzy, rozpowszechnianie wiedzy, mobilizację zasobów oraz zdobywanie poparcia.

Ze sprawozdania wynika, że „obecny moment może być dobrą okazją do zaangażowania się, nawet pomimo faktu, że technologie DLT na potrzeby ekosystemu działań na rzecz klimatu są nadal na wczesnym etapie rozwoju”. W artykule opublikowanym w serwisie informacyjnym i analitycznym Environmental-Finance.com, dr Harald Rauter, kierownik do spraw innowacji na region Niemiec, Austrii i Szwajcarii w organizacji EIT Climate-KIC argumentuje, że cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowią wyzwanie dla obecnych modeli ekonomicznych. Zauważa, że z tych celów wynikają dwa główne pytania: „(1) W jaki sposób świat połączy siły i uzgodni nowy paradygmat ekonomiczny, który w sposób holistyczny będzie uwzględniał wartość ekologiczną, społeczną i ekonomiczną? (2) W jaki sposób będą dzielone koszty efektów zewnętrznych działań ekologicznych i ludzkich?” Naukowiec dodał także, że obecne modele ekonomiczne nie dają odpowiedzi na te pytania.

Dr Rauter podkreśla znaczenie rozwoju funduszy na działania w dziedzinie klimatu, które są przeznaczone na technologie DLT: „Najlepiej byłoby, gdyby oferowały finansowanie, sieci i struktury wsparcia dla nowo powstających przedsiębiorstw, a także skutecznie zachęcały społeczności skupione wokół nowych przedsiębiorstw do podejmowania działań na rzecz klimatu i inwestowania w takie działania. Możemy uwolnić pełen potencjał postępu technologicznego, budowania świadomości, alokacji zasobów i mobilizacji społeczności tylko wtedy, gdy będzie istniała pełna pewność dotycząca prawa”.

Źródło: Na podstawie doniesień medialnych

Powiązane informacje

Kraje

  • Niemcy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę