CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Wpływ witaminy K na stan układu krążenia i wytrzymałość kości

Nowe badanie wykazało, że witamina K2 może korzystnie wpływać na prawidłowe przyswajanie wapnia i zwiększyć bezpieczeństwo leczenia utraty masy kostnej związanej z wiekiem.

ZDROWIE

Postępy naukowe

© adike, Shutterstock

Wapń jest ważnym pierwiastkiem, którego ciało potrzebuje do zdrowego funkcjonowania. Wiele osób, zwłaszcza cierpiących na osteoporozę – chorobę, w której zmniejsza się gęstość i jakość tkanki kostnej, przyjmuje suplementy zawierające wapń, aby wzmocnić kości. Jednak bezpieczeństwo stosowania tych suplementów poddano w wątpliwość ze względu na ich możliwy związek z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Naukowcy biorący udział w projekcie INTRICARE, który został częściowo dofinansowany przez Unię Europejską, zbadali wpływ suplementacji wapnia na zdrowie kości i układu krążenia oraz rolę witaminy K w bezpiecznym leczeniu osteoporozy. Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Frontiers in Cardiovascular Medicine”. „Wciąż nie jest jasne, czy suplementacja wapnia znacząco zmniejsza łamliwość kości i ryzyko złamań. Dane wskazują na to, że suplementacja dużych dawek wapnia u kobiet po menopauzie może zwiększać zachorowalność i śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia”.

Rola witaminy K

Ponad 99 % wapnia w ciele jest magazynowane w zębach i kościach. Pozostała część znajduje się we krwi, płynie pozakomórkowym, mięśniach i innych tkankach. Występowanie soli wapnia poza kośćcem nazywane jest zwapnieniem pozaszkieletowym. W artykule naukowcy wyjaśniają pojęcie „paradoksu wapniowego”, który polega na jednoczesnym występowaniu zmniejszonej gęstości mineralnej kości i zwiększonego zwapnienia naczyń, które pojawiają się przy kilku patologicznych warunkach.

Badacze podkreślają, że jest to szczególnie powszechne u kobiet z osteoporozą po menopauzie oraz u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. W obserwacjach z badania czytamy: „Przez wiele lat zwapnienie naczyń było uznawane za proces klinicznie nieistotny, zależny od biernego osadzania się kryształów wapnia, będący jedynie odzwierciedleniem pasywnych cech choroby i procesu starzenia się. Ostatnie wyniki sugerują jednak, że jest inaczej, a mianowicie że wapnienie naczyń jest silnie regulowanym procesem”.

W artykule stwierdzono, że „witamina K może służyć jako uzupełniający składnik odżywczy współdziałający z wapniem (i witaminą D), który chroni przed zwiększonym ryzykiem zwapnienia naczyń i umożliwia bezpieczniejsze leczenie osteoporozy”. Dalej stwierdzono: „Połączenie witaminy K i wapnia może zmniejszyć ryzyko wystąpienia osteoporozy po menopauzie i jednocześnie zapobiegać zwapnieniu naczyń, wspomagając tym samym korzystne działanie wapnia w kościach i zapobiegając negatywnym skutkom naczyniowym wynikającym z suplementacji wapnia”.

Prof. Leon Schurgers – starszy autor i kierownik projektu badawczego – w komunikacie prasowym firmy NattoPharma, która również wspierała badania, stwierdza, że badanie „dostarczy kolejnych dowodów na to, że wapń spożywany bez odpowiedniej ilości witaminy K2 może trafić do tkanek miękkich, gdzie jest niepotrzebny, a nie do matrycy kostnej, gdzie spełnia ważną rolę”.

Jak napisano na stronie internetowej projektu INTRICARE (International Network for Training on Risks of vascular Intimal Calcification And roads to Regression of cardiovascular diseasE), ma on na celu „wyszkolenie nowej generacji doskonale wykwalifikowanych naukowców, aby przyspieszyć rozumienie tworzenia się podatnych blaszek miażdżycowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu mikrokalcyfikacji, oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wczesnego zapobiegania, diagnozowania i leczenia miażdżycy”. Projekt INTRICARE ma na celu wspieranie naukowców u progu kariery, którzy pracują łącznie przy 15 projektach.

Więcej informacji:
strona projektu INTRICARE

Kraje

Niderlandy