CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Nadajniki ratunkowe nowej generacji wspomogą operacje poszukiwawczo-ratunkowe dzięki możliwościom systemu Galileo

Działania unijnej inicjatywy umożliwiły poszerzenie możliwości radiolokatorów osobistych w celu zwiększenia ich zasięgu, niezawodności i dokładności lokalizacji, dzięki czemu będą w stanie jeszcze lepiej wspomagać operacje poszukiwawczo-ratunkowe.

TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE

Postępy naukowe

© depaz, Shutterstock

Nadajniki ratunkowe, które od ponad czterdziestu lat są wykorzystywane przez linie lotnicze, marynarzy na statkach oraz turystów, odgrywają kluczową rolę w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych. Urządzenia tego rodzaju mogą być aktywowane w sytuacjach zagrożenia życia, a ich głównym celem jest pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji osób w takich sytuacjach w każdym miejscu na Ziemi. Dzięki finansowanemu przez Unię Europejską projektowi HELIOS osobiste radiolokatory mogą obecnie korzystać z możliwości pozycjonowania z większą dokładnością. Radiolokatory osobiste to urządzenia przenośne wykorzystywane w sytuacjach, gdy właściciel znajduje się w niebezpieczeństwie, ale nie jest w stanie skorzystać z pomocy normalnych służb ratowniczych, takich jak na przykład policja.

Firma Orolia, będąca koordynatorem projektu, wprowadziła niedawno na rynek nowe, ulepszone urządzenia McMurdo FastFind 220 i Kannad SafeLink Solo, które wykorzystują dane z globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, jak podano w informacji opublikowanej na stronie internetowej projektu. Według informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej Agencji Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), „Nadajniki firmy Orolia, będące w stanie wykorzystywać kilka różnych systemów nawigacji satelitarnej, są w stanie zaoferować lepszy zasięg na całym świecie, co pozwala im na usprawnienie działań związanych z ratowaniem życia. Dzięki wprowadzonym ulepszeniom wykrywanie lokalizacji jest bardziej precyzyjne, ponieważ nadajniki odbierają współrzędne zarówno z konstelacji satelitów GPS oraz Galileo, co pozwala na odbieranie sygnałów nawet w najmniej sprzyjających warunkach oraz w lokalizacjach, które sprawiały dotychczas największe problemy – między innymi w kanionach”.

Nowa generacja urządzeń poszukiwawczo-ratowniczych

Dyrektor wykonawczy GSA Carlo des Dorides, którego wypowiedź została zacytowana w tej samej informacji prasowej, stwierdził: „Opracowanie pierwszego na świecie radiolokatora osobistego będącego w stanie wykorzystać dane z systemu Galileo jest samo w sobie znaczącym osiągnięciem”. System poszukiwawczo-ratowniczy MEOSAR, opierający się na satelitach umieszczonych na średniej orbicie okołoziemskiej, w tym na systemie Galileo, zapewnia „niemal natychmiastowe pokrycie całego świata, oferując możliwość dokładnej i niezależnej lokalizacji”, jak podaje Komisja Europejska.

System MEOSAR stanowi część międzynarodowego programu Cospas-Sarsat, który od czasu uruchomienia w 1982 roku pomógł uratować życia ponad 43 000 osób. System Cospas-Sarsat obejmuje również satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej, które składają się na system LEOSAR, a także satelity na geostacjonarnej orbicie Ziemi, tworzące system GEOSAR.

Projekt HELIOS (Second Generation Beacon for GALILEO/EGNOS EGNSS Search And Rescue applications) został zapoczątkowany w celu opracowania nowej gamy radiolokatorów, w tym „między innymi radiowych nadajników ratunkowych (ELT), radiolatarni ratunkowych sygnalizujących położenie (EPIRB), radiolokatorów osobistych (PLB), a także stosownych anten zgodnych z międzynarodowymi normami systemu Cospas-Sarsat”, jak można przeczytać na stronie internetowej projektu. „Nowe radiolokatory są w pełni kompatybilne z satelitarnym systemem wykrywania informacji o zagrożeniach życia”, a także z systemami MEOSAR, Galileo oraz GNSS. Kolejną ważną funkcją, w którą zostaną wyposażone radiolokatory nowej generacji, jest transmisja zwrotna wykorzystująca możliwości technologii Return Link Transmission, będącej elementem usługi poszukiwawczo-ratowniczej systemu Galileo, pozwalającej na powiadomienie osoby wysyłającej prośbę o pomoc o otrzymaniu jej informacji i lokalizacji. Radiowe nadajniki ratunkowe są wykorzystywane w celu nadawania informacji w sytuacji zagrożenia przez samoloty, natomiast radiolatarnie ratunkowe sygnalizujące położenie są zwykle wykorzystywane w celu powiadomienia służb poszukiwawczo-ratowniczych o wypadkach na morzu.

Partnerzy skupieni wokół projektu mają nadzieję na to, że radiowe nadajniki ratunkowe zgodne z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego dotyczącymi Światowego Lotniczego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa „trafią na pokłady nowych samolotów o masie startowej wynoszącej powyżej 27 000 kg od 1 stycznia 2021 roku”, jak podaje strona internetowa projektu.

Więcej informacji:
strona projektu HELIOS

Kraje

Francja