Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sektor odnawialnych zasobów energii wnioskuje o budżet w wysokości 250 milionów euro rocznie w ramach 7. PR

Europejskie środowisko związane z odnawialnymi zasobami energii stało się najnowszą grupą lobbującą na rzecz zwiększenia inwestycji przeznaczonych na badania i rozwój (B+R) w kolejnym unijnym programie badawczym, Siódmym Programie Ramowym (7. PR).

Przedstawiciele sektora prz...
Sektor odnawialnych zasobów energii wnioskuje o budżet w wysokości 250 milionów euro rocznie w ramach 7. PR
Europejskie środowisko związane z odnawialnymi zasobami energii stało się najnowszą grupą lobbującą na rzecz zwiększenia inwestycji przeznaczonych na badania i rozwój (B+R) w kolejnym unijnym programie badawczym, Siódmym Programie Ramowym (7. PR).

Przedstawiciele sektora przedstawili 1 marca, w Brukseli, wspólne priorytety dla 7. PR. Wnioskowali również o przyznanie wyłącznej linii budżetowej badaniom odnawialnych zasobów energii w wysokości 250 milionów euro rocznie. Sektor szacuje, iż w ramach 6. PR otrzyma około 90 do 100 milionów euro. Jego przedstawiciele utrzymają, iż wyższa kwota jest pożądana, aby móc utrzymać dwucyfrowe wskaźniki wzrostu a także odpowiedni poziom konkurencyjności w obliczu zaciętej międzynarodowej rywalizacji. Ostanie 15 lat przyniosło nam dziesięciokrotny wzrost obrotów w przemyśle, aż do 15 miliardów euro w 2004 r.

Sektor wykorzystał również okazję a także raport na temat 7. PR, aby określić zapotrzebowanie na lepsze narzędzia i mechanizmy, które mogłyby zwiększyć zainteresowanie przemysłu wynikami badań. Wskazał również na potrzebę zmian w implementacji programu ramowego, tak, aby zachęcić do liczniejszego udziału średnich i małych przedsiębiorców (MSP).

'Już teraz widzimy, że odnawialne zasoby energii mogą być efektywnie wykorzystane, ale żeby ten owocny trend rozwoju mógł być kontynuowany, zasoby te wymagają stabilnego, przewidywalnego i wspierającego politycznie i prawnie programu ramowego zespolonego z publicznymi i prywatnymi inwestycjami w B+R' powiedział profesor Arthouros Zervos, szef organizacji nadrzędnej sektora - EREC. 'Nie możemy zapomnieć, że przemysł nuklearny w Europie przez dekady otrzymywał i stale otrzymuje dużo większe wsparcie w dofinansowaniu i B+R niż energia odnawialna. Jeżeli policzymy jeszcze zewnętrzne koszty przetwarzania rud jako subsydia dla przemysłu pokrywane przez ogół społeczeństwa to oczywiste jest, iż ten sektor został na długi czas usytuowany na niesprawiedliwie uprzywilejowanej pozycji.'

Profesor Didier Mayer, szef Europejskich Centrów Energii Odnawialnej (European Renewable Energy Centres, EUREC), wskazał na osiągnięcia poprzednich projektów badawczych w tej dziedzinie i zwrócił uwagę na ich wkład w obniżenie kosztów i stworzenie bardziej wydajnych systemów produkcji energii odnawialnej. Jako przykład mogą tu posłużyć turbiny wiatrowe, których rozmiar i wydajność wzrosły do 5 MW, a dla porównania - w roku 1980 - wynosiły tylko 50 kW.

Projekty UE zaowocowały też bardziej efektywnymi projektami turbin wodnych, dziesięcioprocentowym wzrostem wydajności w przypadku wykorzystania termalnej energii słonecznej oraz 35 procentowego wzrostu efektywności fotowoltaiki.

'Technologia dopingowana działaniami badawczymi wespół z rynkiem wspieranym przez odpowiednie polityczne i prawne wspomagające warunki programu ramowego to kombinacja, która pomoże wszystkim technologiom odnawialnych zasobów energii' powiedział profesor Mayer. 'Musimy podjąć wzmożony wysiłek, jeżeli Europa chce utrzymać się w czołówce jednego z sektorów, które w najwyższym stopniu mogą przyczynić się do realizacji planu lizbońskiego.'

Sektor nie określa w raporcie, który z rodzajów odnawialnych zasobów energii powinien zostać sfinansowany w ramach 7. PR. Stwierdza natomiast, że ' Każdy z rodzajów ma swoje nieodłączne zalety i ograniczenia. Inteligentnie połączone mogą razem stać się niejako podstawą solidnego, przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego systemu dostarczania energii.' Przemysł zaś wyznacza cele w ramach B+R dla różnych form energii odnawialnej, mianowicie: bioenergii, energii geotermalnej, energia wodnej, słonecznej, wiatrowej i generacji rozproszonej.

Założenia obejmują zatem ulepszenie technologii typu 'downstream' dla bioenergii tak, aby mogła szybko przyswajać bardziej zróżnicowane źródła poboru i wiążą się również z ograniczeniem, co najmniej trzykrotnym, kosztów instalacji elektrowni geotermalnych. Jeżeli chodzi o obiekty systemów solarnych założenia dotyczą rozszerzenia możliwości gromadzenia ciepła, rozwój koncepcji sezonowego gromadzenia ciepła i zimna. Natomiast celem dla rozwoju systemów energii wiatrowej jest przyszłe ulepszenie wydajności turbin wiatrowych, zastosowanie ich rozmieszczenia na dużą skalę, tak dla wykorzystania wiatru od morza jak i od lądu, a ponadto na terenach kompleksowych i w środowisku ekstremalnym.

Powiązane informacje

Programy

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę