CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Badanie wpływu technologii TIK na bezpieczeństwo pacjentów i zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczących badania wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na bezpieczeństwo pacjentów i zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia. Celem zamówienia jest dostarczenie Komisji materiałów będących rezulta...

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczących badania wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na bezpieczeństwo pacjentów i zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia. Celem zamówienia jest dostarczenie Komisji materiałów będących rezultatami wnikliwych badań obecnego zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów i zarządzania ryzykiem w służbie zdrowia. Badanie będzie skoncentrowane na następujących zadaniach: - określeniu najważniejszych aspektów bezpieczeństwa pacjentów i zarządzania ryzykiem w służbie zdrowia, - przedstawieniu zakresu wykorzystania eZdrowia dla bezpieczeństwa pacjentów w Państwach Członkowskich (UE-25), - przedstawieniu aktualnych istotnych przykładów zarządzania ryzykiem w Europie i na świecie, - określeniu najważniejszych szans i wyzwań kształtujących zastosowania eZdrowia w dziedzinie zarządzania ryzykiem w służbie zdrowia w Europie, - prezentacji długoterminowej strategii - przyszłych kwestii badawczych dotyczących eZdrowia w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów i zarządzania ryzykiem w okresie następnych 10 lat, - określeniu narzędzi administracyjnych, prawnych, technicznych i finansowych niezbędnych do realizacji 10-letniej strategii bezpieczeństwa pacjentów i zarządzania ryzykiem w służbie zdrowia.Dalszych informacji udziela: Komisja Europejska Dw.: Gérard Comyn Biuro: BU31, 06/66 B-1049 Bruksela Tel.: +32-2-299 -4346 Faks +32-2-296 0428 Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania ofert są dostępne na stronie internetowej: kliknąć tutaj