CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Ogłoszono listę zwycięzców Konkursu dla Młodych Naukowców

Dobrze zapowiadający się młodzi badacze z całej Europy odebrali nagrody w dniu 27 września, kiedy to ogłoszono listę zwycięzców Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców. Trzy główne nagrody przyznano za projekty dotyczące odladzania samolotów, krzywej lotu piłek do ten...

Kształtowanie polityki i wytyczne

Dobrze zapowiadający się młodzi badacze z całej Europy odebrali nagrody w dniu 27 września, kiedy to ogłoszono listę zwycięzców Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców. Trzy główne nagrody przyznano za projekty dotyczące odladzania samolotów, krzywej lotu piłek do tenisa stołowego oraz potencjalnych ß-adrenolityków.

Europejski komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik pogratulował zwycięzcom, mówiąc: - Nauka nie zna granic i odnosi się to również do wieku. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, pokazuje ducha innowacji i poszukiwań, jaki cechuje naszą młodzież. Składam gorące gratulacje wam wszystkim jako uczestnikom konkursu, no i oczywiście laureatom. Mam ogromną nadzieję, że wszyscy będziecie nadal odczuwać dreszczyk związany z wynalazczością i odkryciami, teraz i przez całe swoje życie.

Laureatów wybrano z grona 120 młodych naukowców w wieku 15-20 lat, z 33 krajów. Profesor Jane Grimson z Trinity College w Dublinie przewodniczyła jury, któremu powierzono zadanie wyłonienia laureatów.

Z ogólnej puli nagród wynoszącej 28 500 euro trzy zwycięskie zespoły otrzymały pierwsze nagrody o wartości 5000 euro. Laureatami zostały następujące osoby:

Michaela Kaisera i Johannesa Kienla z Austrii wyróżniono za opracowanie zupełnie nowego lotniczego systemu odladzającego. System ten można wykorzystywać do odladzania wszystkich ważnych płatów samolotu i w elektrowniach wiatrowych oraz można go mocować do skrzydeł samolotów, stateczników pionowych i poziomych, jak również do wirników w elektrowniach wiatrowych. Rozszerzającą się, podgrzaną warstwę metalu wykorzystuje się do "spychania" istniejącego lodu ze skrzydeł samolotu w taki sposób, aby ciepło i energia były potrzebne tylko wówczas, gdy lód tam się znajduje - i tym właśnie różni się ten system od tradycyjnych systemów przeciwoblodzeniowych. Systemy konwencjonalne wymagają utrzymywania stałej temperatury nawet wówczas, gdy samolot znajduje się w strefie zagrożenia.

Obydwaj wynalazcy mają po 19 lat i ich upragniony zawód to "pilot".

Alexander Joos i Johannes Burkart z Niemiec, w wieku odpowiednio 19 i 20 lat, również odebrali 5000 euro za projekt związany z krzywymi lotu piłki do tenisa stołowego. Obydwaj zamierzają poświęcić się pracy zawodowej w dziedzinie fizyki.

Tenis stołowy jest jedną z najszybszych dyscyplin sportowych na świecie, lecz zawodowcy potrafią umieszczać piłki dokładnie na krawędzi stołu, jak również stosować topspin. Projekt był próbą zrozumienia i symulacji linii krzywej, po jakiej porusza się lecąca piłka. Młodzi naukowcy rozpoczęli od komputerowej analizy lotu piłek wypadających z maszyny służącej do treningu. Następnie porównali doświadczenia dotyczące krzywej lotu z trajektoriami symulowanymi, by wreszcie odtworzyć rzeczywiste sytuacje występujące podczas gry w tenisa stołowego.

Ostatnim laureatem pierwszej nagrody był 19-letni Tomasz Wdowik z Polski, który odebrał nagrodę za projekt dotyczący syntezy związku z grupy adrenolityków ("Synthesis of 1-(7 -methoxy-1H-indol-4-yloxy)-3-[2-(methoxyphenoxy) ethylamino]propan-2-ol, potential ß-adrenoreceptor antagonist").

Choroba serca jest jednym z największych europejskich zabójców. Jedną z metod zwalczania tej choroby jest podawanie pacjentom leków z grupy ß-adrenolityków, w tym propanololu i metoprololu. Wdowik przeprowadził złożoną chemiczną syntezę organiczną nowego związku, który może rozszerzyć rodzinę ß-adrenolityków. Przedstawił również opis działania znanych ß-adrenolityków.

Naukowcy z Niemiec, Polski i z Węgier otrzymali równorzędne drugie nagrody (3000 euro) za projekty związane z układami spektroskopowo podwójnymi, odwzorowaniem geometrycznym i programem apoptozy. Równorzędne trzecie nagrody (1500 euro) przyznano badaczom z Bułgarii, Irlandii i Czech za projekty związane z metodami pomiarów, wskaźnikiem zepsucia żywności oraz zmianami barwy liści pszenicy.

Ponadto wielu uczestników wygrało opłacony pobyt w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Umeĺ Plant Science Centre i w każdej z siedmiu instytucji będących członkami EIROforum:
- CERN - Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek;
- EFDA - Europejskim Porozumieniu ds. Rozwoju w Dziedzinie Syntezy Jądrowej;
- EMBL - Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej;
- ESA - Europejskiej Agencji Kosmicznej;
- ESO - Europejskim Obserwatorium Południowym;
- ESRF - Europejskim Ośrodku Promieniowania Synchrotronowego;
- ILL - Instytucie Laue-Langevin.