CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Zakaz palenia we Włoszech skutkuje spadkiem liczby zawałów serca

Według nowego badania po wprowadzeniu we Włoszech zakazu palenia znacznie zmniejszyła się liczba przyjęć do szpitala z powodu zawału serca osób poniżej sześćdziesiątego roku życia.

Naukowcy sugerują, że spadek ten jest spowodowany przede wszystkim zmniejszeniem poziomu biern...

Inne

Według nowego badania po wprowadzeniu we Włoszech zakazu palenia znacznie zmniejszyła się liczba przyjęć do szpitala z powodu zawału serca osób poniżej sześćdziesiątego roku życia.

Naukowcy sugerują, że spadek ten jest spowodowany przede wszystkim zmniejszeniem poziomu biernego palenia. Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie "European Heart Journal".

Od 10 stycznia 2005 r. wprowadzono zakaz palenia we wszystkich wnętrzach publicznych we Włoszech, łącznie z kawiarniami, barami, restauracjami i dyskotekami. Zakaz jest generalnie przestrzegany. Naukowcy zbadali liczbę przyjęć do szpitala z powodu ataku serca (ostrego zawału mięśnia sercowego) w regionie Piemontu w miesiącach po wprowadzeniu zakazu i porównali z danymi z tego samego okresu w poprzednim roku.

- Od lutego 2005 r. do czerwca 2005 r., czyli w okresie bezpośrednio po wprowadzeniu zakazu, odnotowaliśmy znaczny spadek przyjęć do szpitala z powodu zawału serca zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet poniżej sześćdziesiątego roku życia, przy 832 przypadkach w porównaniu z 922 w tych samych miesiącach w poprzednim roku - powiedział dr Francesco Barone Adesi z oddziału epidemiologii raka na Uniwersytecie w Turynie. - Co więcej wskaźniki zachorowalności na zawał co najwyżej wzrastały pomiędzy rokiem 2001 i 2004, więc zaobserwowany przez nas spadek w pierwszej połowie 2005 r. nie był związany z długotrwałymi tendencjami. W rzeczywistości, ze względu na dowody wzrostu liczby zawałów w czasie możliwe jest, że nasze szacunkowe oceny dotyczące 11 procent spadku po wprowadzeniu zakazu są nawet zaniżone.

Analiza dotycząca wpływu zakazu na zwyczaje aktywnych palaczy wskazuje, że zmniejszenie aktywnego palenia stanowi niewielką część odnotowanego 11 procentowego spadku zawałów serca. Zdaniem naukowców spadek ten ma przede wszystkim związek z mniejszym narażeniem na palenie bierne.

- Jednak argument "zbrodni bez ofiar" musi zostać jasno i ostatecznie wyeliminowany z dyskusji opartej na gromadzonych danych - napisali w towarzyszącym artykule Peter Radke i Heribert Schunkert ze szpitala uniwersyteckiego w Szlezwik-Holsztyn.

Inne dane wspierają tezę, że zakazy palenia redukują zarówno aktywne, jak i pasywne palenie. Sprzedaż papierosów spadła o 8,9 procent w 2005 r., czyli w roku wprowadzenia zakazu w życie. Badania wskazują również, że spożycie papierosów spadło o 7,6 procent po wprowadzeniu zakazu, w związku ze spadkiem liczby palaczy i zmniejszenia liczby papierosów wypalanych w ciągu jednego dnia. W odniesieniu do pasywnego palenia testy wykazały, że poziom koncentracji oparów nikotyny w pubach i dyskotekach zmniejszył się o 90 do 95 procent po wprowadzeniu zakazu.

Wprowadzanie zakazów palenia staje się coraz powszechniejsze w Europie i na świecie. W marcu 2004 r. Irlandia została pierwszym państwem w UE, które zakazało palenia we wszystkich zamkniętych przestrzeniach. Od tamtej pory kilka innych państw poszło tym śladem i oczekuje się, że w nadchodzących latach do klubu niepalących dołączy więcej krajów.

Opublikowany na początku tego roku sondaż Eurobarometru wskazuje, że 80 procent Europejczyków opowiada się za wprowadzeniem zakazu palenia w miejscach publicznych, a restrykcje dotyczące palenia są najbardziej popierane w państwach, gdzie już obowiązują. Pod koniec tego roku Komisja Europejska planuje przeprowadzenie konsultacji, aby określić najlepsze sposoby rozwiązania problemu środowiskowego dymu tytoniowego.

Kraje

Włochy