CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Stephen Hawking zwiedza zderzacz cząstek w CERN

Brytyjski naukowiec Stephen Hawking powiedział, że uruchomienie wielkiego zderzacza hadronów (LHC) w 2007 r. - największego i najpotężniejszego akceleratora cząstek na świecie - będzie ekscytującym wydarzeniem dla fizyków i przyczyni się do nowych, ważnych odkryć.

Profesor w...

Inne

Brytyjski naukowiec Stephen Hawking powiedział, że uruchomienie wielkiego zderzacza hadronów (LHC) w 2007 r. - największego i najpotężniejszego akceleratora cząstek na świecie - będzie ekscytującym wydarzeniem dla fizyków i przyczyni się do nowych, ważnych odkryć.

Profesor wygłosił swój komentarz podczas trwającego tydzień - od 24 września do 1 października - zwiedzania urządzenia LHC w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych (CERN) w Genewie w Szwajcarii. Zszedł 100 m pod ziemię, aby obejrzeć tunel zderzacza w kształcie pierścienia o długości 27 km, w którym naukowcy będą próbowali odtworzyć początkowe okoliczności wielkiego wybuchu poprzez zderzanie cząstek materii o energii całkowitej 14 teraelektronowoltów.

Oczekuje się, że urządzenie to stanie się dla fizyków niezrównanym narzędziem zaawansowanej technologii do badań w dziedzinie fizyki elementarnej. Ponadto oczekuje się również, że umożliwi ono UE utrzymanie wiodącej pozycji w badaniach podstawowych w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych.

- Macie przed sobą dwa fascynujące lata - powiedział profesor Hawking Robertowi Aymarowi, naczelnemu dyrektorowi CERN. Na pytanie, jakie odkrycia spośród tych, do których mogą doprowadzić nowe doświadczenia, uważa za najważniejsze, profesor Hawking wskazał na superpartnerów - cząstki, o których sądzi się, że wchodzą w skład tajemniczej czarnej materii wszechświata, na bozon Higgsa - ostatnią nieodkrytą dotąd cząstkę przewidzianą w standardowym modelu fizyki cząstek elementarnych oraz na czarne dziury.

Ponadto profesor Hawking wygłosił w CERN dwa wykłady: specjalistyczne seminarium o "Półklasycznej teorii narodzin wszechświata" i sesję zatytułowaną "Pochodzenie wszechświata".

I pomimo tego, że racją bytu LHC są zasadniczo powody natury naukowej, oczekuje się również, że urządzenie będzie miało ważne skutki uboczne dla europejskiego sektora zaawansowanych technologii. Uważa się, że CERN dysponujący największym na świecie zestawem połączonych akceleratorów wnosi wkład w "społeczeństwo oparte na wiedzy", gdyż stwarza konkurencyjne środowisko pracy w zakresie badań bezpośrednich oraz szkoli co roku setki najlepszych naukowców i inżynierów. Sama jego komputerowa infrastruktura gridowa, wspierana w znacznej mierze w ramach projektu finansowanego przez UE - "Udostępnienie sieci gridowych dla e-nauki" (EGEE), obejmuje ponad 100 obiektów w 31 krajach.

Kraje

Szwajcaria