CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Przedstawiciele przemysłu podpisują deklarację o stworzeniu wspólnej inicjatywy technologicznej w sprawie wodoru

Około 48 firm uczestniczących w pracach europejskiej platformy technologicznej wodoru i ogniw paliwowych (HFP) w przededniu dorocznej konferencji HFP podpisało deklarację o stworzeniu wspólnej inicjatywy technologicznej (WIT). Wspólne inicjatywy technologiczne są długotermin...

Około 48 firm uczestniczących w pracach europejskiej platformy technologicznej wodoru i ogniw paliwowych (HFP) w przededniu dorocznej konferencji HFP podpisało deklarację o stworzeniu wspólnej inicjatywy technologicznej (WIT). Wspólne inicjatywy technologiczne są długoterminowymi partnerstwami publiczno-prywatnymi, mającymi pobudzać rozwój technologii w konkretnych dziedzinach i uzyskującymi finansowanie z Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Stworzona zostanie jedynie ograniczona liczba WIT. Plan wdrażania określa całkowity budżet WIT na kwotę 6,7 miliarda euro na lata 2007-2015, środki powinny być zapewnione zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Zgodnie z oświadczeniem HFP, "poparcie przemysłu może spowodować, że w ciągu następnych 10 lat w badania nad wodorem zostanie zainwestowanych ponad 5 miliardów euro". Autorzy oświadczenia stwierdzają dalej: "Partnerzy przewidują, iż poziom inwestycji przemysłu prawdopodobnie będzie się utrzymywał i wzrastał po 2016 r. Zależnie od toczących się negocjacji i oczekiwanego ogólnego zwiększenia budżetu 7. PR [siódmego programu ramowego], WE zwiększy nakłady 6. PR, wynoszące 75 milionów rocznie." Podczas przemówienia wygłoszonego w dniu 4 października unijny komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik opisał WIT jako partnerów "osiągających dojrzałość w dziedzinie mechanizmów współpracy". Komisarz wyraził swoje poparcie dla deklaracji, ale podkreślił jednocześnie konieczność przekonania Rady i Parlamentu Europejskiego, że WIT naprawdę może coś zmienić. Działania priorytetowe określone w planie wdrażania obejmują: - rozwój technologii pojazdów i infrastruktury, w celu uruchomienia komercjalizacji do 2015 r. lub wcześniej, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji kosztów i rozbudowy infrastruktury, - zaspokojenie do 2015 r. 10-20 procent zapotrzebowania na energię wodorową technologiami wolnymi od CO2 lub generującymi jego niewielkie ilości, - ogniwa paliwowe dla skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej - osiągnięcie zdolności na poziomie ponad 1 gigawata (GW) do 2015 r., - wprowadzenie na rynek tysięcy ogniw paliwowych do 2010 r.