CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

EUREKA uruchamia nowy serwis dla dynamicznych MŚP działających pod znakiem EUREKA

EUREKA uruchomiła nową stronę internetową oferującą informacje i porady w sprawie prywatnych źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących badania, a także dla inwestorów dysponujących kapitałem ryzyka. Zamierzeniem operatora serwisu jest wspar...

EUREKA uruchomiła nową stronę internetową oferującą informacje i porady w sprawie prywatnych źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących badania, a także dla inwestorów dysponujących kapitałem ryzyka. Zamierzeniem operatora serwisu jest wsparcie początkujących przedsiębiorców w przeniesieniu pomysłów z deski kreślarskiej na rynek, a narzędziami użytymi w tym celu są informacje na temat giełd papierów wartościowych, fuzji i przejęć, ochrony prawa własności intelektualnej, a także rady "co robić" i "czego nie robić" opracowane przez grupę partnerów i ekspertów EUREKA. Europejskie MŚP tworzą miejsca pracy i wprowadzają na rynek innowacyjne produkty i usługi, a EUREKA odgrywa ważną rolę w procesie wspierania MŚP działających pod znakiem inicjatywy w zdobyciu wiarygodności i znalezieniu potrzebnych prywatnych źródeł finansowania. - Znak EUREKA wiąże się z zyskaniem widoczności, wiarygodności i doświadczenia, materialnego dowodu, na którym można oprzeć decyzję o inwestycji - twierdzi Pierre Collowald, kierownik ds. waloryzacji w Sekretariacie EUREKA, który jest przewodnikiem prowadzącym MŚP przez świat prywatnych źródeł finansowania. - Chodzi o pomoc dla MŚP w zrozumieniu wymagań inwestorów i przygotowaniach do ubiegania się o kapitał ryzyka i kontaktów z "aniołami biznesu" - dodaje. Statystyki mówią same za siebie: około 200 inwestorów kapitału ryzyka zdecydowało się wesprzeć MŚP działające pod znakiem EUREKA i około 70 MŚP otrzymało takie fundusze. - To najlepszy sposób na przygotowanie się do rozmów z przedstawicielami rynku kapitału ryzyka, ponieważ oferuje konkretne informacje dotyczące tego sektora, podpowiedzi na temat kryteriów stosowanych przez inwestorów ryzyka, a także sprawne, gotowe do użytku narzędzia służące nawiązywaniu profesjonalnych stosunków z inwestorami - mówi Pierre Collowald. Dla inwestora kapitału ryzyka witryna internetowa jest idealnym punktem wyjścia do zdobycia informacji na temat znaczenia inicjatywy EUREKA i korzyści płynących ze współpracy z MŚP działających pod jej znakiem - z przykładami pomyślnie realizowanych projektów, które uzyskały środki. Działania EUREKA są silnie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu poprzez promowanie ponadgranicznej, zorientowanej na rynek innowacyjności. Ta ogólnoeuropejska międzyrządowa inicjatywa została zapoczątkowana w 1985 r. i dzięki niej podmioty przemysłowe i instytuty badawcze z 37 krajów członkowskich oraz Unii Europejskiej mogą obecnie współpracować w warunkach stymulowanych oddolnie i zorientowanych na rynek nad opracowywaniem i wykorzystywaniem innowacyjnych technologii. W ramach inicjatywy dla wsparcia działań badawczo-rozwojowych prowadzonych pod znakiem EUREKA zmobilizowano fundusze publiczne i prywatne o wartości ponad 24 miliardów euro.