CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Zwierzęta zapylające kluczowe dla jednej trzeciej globalnych upraw

Nowe badania wskazują, że jedna trzecia globalnej produkcji roślinnej pochodzi z upraw uzależnionych od zwierząt zapylających, takich jak pszczoły, ptaki i nietoperze.

Zapylanie roślin spożywczych powszechnie uznaje się za kluczową usługę dla ekosystemu, ale do tej pory nie ...

Inne

Nowe badania wskazują, że jedna trzecia globalnej produkcji roślinnej pochodzi z upraw uzależnionych od zwierząt zapylających, takich jak pszczoły, ptaki i nietoperze.

Zapylanie roślin spożywczych powszechnie uznaje się za kluczową usługę dla ekosystemu, ale do tej pory nie został oceniony stopień naszego uzależnienia od zapylania przez zwierzęta w skali globalnej.

Międzynarodowy zespół badawczy przeprowadził teraz szeroko zakrojony przegląd badań naukowych z 200 krajów dotyczących 115 najważniejszych globalnych upraw. Badanie, które zostało częściowo sfinansowane z budżetu szóstego programu ramowego UE, zostało opublikowane na łamach pisma "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences".

- W rolnictwie znane jest powiedzenie, że podczas posiłku za jeden z trzech kęsów jedzenia powinniśmy dziękować zapylaczom - powiedziała profesor Claire Kremen z Uniwersytetu Kalifornijskiego, będąca jednym z autorów badania. - Jednak nie było jasne skąd bierze się to wyliczenie, więc postanowiliśmy przygotować dokładniejszą i odtwarzalną ocenę, analizując jednocześnie wpływ tego zjawiska w skali globalnej.

Naukowcy stwierdzili, że ze 115 badanych roślin 87 było uzależnionych od zapylania przez zwierzęta, a w przypadku 28 nie odnotowano takiej zależności. Spośród 87 roślin uzależnionych od zapylania 13 całkowicie polega na zapylaniu przez zwierzęta, 30 w dużym stopniu, a 27 w stopniu średnim.

Analiza wielkości produkcji wykazała, że 60 procent globalnej produkcji pochodzi z upraw, które nie są uzależnione od zapylania przez zwierzęta. Są to przede wszystkim podstawowe uprawy, takie jak pszenica, kukurydza i ryż. W sumie 35 procent globalnej produkcji roślinnej pochodzi z upraw, które są uzależnione od zapylania przez zwierzęta. Należy do nich wiele upraw owocowych, które są źródłem makro- i mikroelementów będących podstawą zdrowej diety.

- Nasza dieta zostałaby bardzo zubożona, zarówno pod względem odżywczym, jak i kulturowym, gdyby stopień zapylania nadal spadał - stwierdzają badacze. Utrata siedlisk i intensywne praktyki rolnicze wpływają negatywnie na populacje pszczół miodnych, a zwłaszcza dzikich pszczół.

- Zastąpiliśmy zapylanie zapewniane wcześniej przez różne grupy dzikich pszczół udomowionymi pszczołami miodnymi - wyjaśnia prof. Kremen. - Problem polega na tym, że jeżeli nie będziemy chronić dzikich zapylaczy, nie mamy planu awaryjnego.

W niektórych częściach świata utrata naturalnych zapylaczy już doprowadziła do wdrożenia ekstremalnych środków przez sektor rolniczy, jak wyjaśnia główna autorka Alexandra-Maria Klein z Uniwersytetu w Getyndze. - Passiflora w Brazylii jest zapylana ręcznie przez wysoko opłacanych robotników, ponieważ naturalni zapylacze, pszczoły z gatunku Xylocopa virginica są rzadko spotykane ze względu na intensywne stosowanie środków owadobójczych na polach uprawnych i niszczenie naturalnych siedlisk - powiedziała.

W swojej pracy badacze określają praktyki dotyczące gospodarki krajobrazowej, które mogłyby pomóc w zwiększeniu liczby zapylaczy. Należą do nich zapewnianie pokarmu i miejsc do zakładania gniazd dla pszczół poprzez umożliwienie wzrostu chwastów i roślin rodzimych na obszarach graniczących z uprawami oraz unikanie środków owadobójczych o szerokim spektrum działania, zwłaszcza tych, które mogą zanieczyścić nektar i pyłek.

Naukowcy sugerują, że obciążenie finansowe związane z wdrożeniem tych środków mogłoby zostać zmniejszone dzięki systemom rolno-środowiskowym. Takie fundusze są dostępne zarówno w Europie jak i w USA dla rolników, którzy stosują strategie zarządzania mające na celu zwiększenie bioróżnorodności na swym terenie uprawnym.

Naukowcy apelują również o intensyfikację badań nad zapylaniem roślin uprawnych, a zwłaszcza nad rolą zwierząt niebędących owadami, takich jak ptaki, nietoperze i inne kręgowce. - Musimy pilnie zwiększyć ilość badań nad zapylaniem roślin uprawnych i jednocześnie lepiej skoordynować wysiłki badawcze na poziomie społeczności lokalnych w różnych obszarach produkcyjnych, aby pomóc w utrzymaniu zróżnicowanych upraw, będących źródłem pożywienia dla ludzi - podsumowują badacze.

Kraje

Australia, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone