CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

W Szwecji opublikowano plan działania w dziedzinie infrastruktury badawczej

W Szwecji po raz pierwszy opracowano długofalowy plan działania w dziedzinie krajowej infrastruktury badawczej. Przegląd infrastruktury, opracowany przez Szwedzką Radę ds. Badań, stanie się podstawą do dyskusji na temat infrastruktury badawczej, prowadzonych zarówno z inwestor...

Inne

W Szwecji po raz pierwszy opracowano długofalowy plan działania w dziedzinie krajowej infrastruktury badawczej. Przegląd infrastruktury, opracowany przez Szwedzką Radę ds. Badań, stanie się podstawą do dyskusji na temat infrastruktury badawczej, prowadzonych zarówno z inwestorami szwedzkimi, jak i z zagranicznymi.

- Moim zdaniem najważniejszą funkcją Przeglądu infrastruktury wydanego przez Szwedzką Radę ds. Badań jest obszerna prezentacja inicjatyw koniecznych do udostępnienia szwedzkim naukowcom kluczowych narzędzi do realizacji przyszłych, niezwykle ważnych badań - powiedziała Madelene Sandström, przewodnicząca Komitetu ds. Infrastruktury Badawczej Szwedzkiej Rady ds. Badań.

Inauguracja szwedzkiego planu działania w dziedzinie infrastruktury badawczej nastąpiła tuż po opublikowaniu w tym miesiącu jego europejskiego odpowiednika.

- Dokumenty te uzupełniają się - powiedział Lars Börjesson, który brał udział w opracowaniu zarówno europejskiego, jak i szwedzkiego planu działania. - Ze względu na ogromną skalę projektów europejskich Szwecja będzie mogła wziąć udział jedynie w kilku wspólnych przedsięwzięciach.

Jak wynika z dokumentu, wdrożenie już zatwierdzonej infrastruktury uznano obecnie w Szwecji za najwyższy priorytet. Jeden z projektów dotyczy Atacama Large Millimeter Array (ALMA), który ma być wiodącym radioteleskopem na świecie. Szwecja wnosi wkład w jego realizację, uczestnicząc w Europejskim Obserwatorium Południowym. Kolejnym projektem w tej kategorii jest MAX-lab na Uniwersytecie w Lund - laboratorium badawcze promieniowania synchrotronowego, prowadzące zaawansowane badania materiałowe w różnych dyscyplinach.

Wysoki priorytet nadano również tym projektom, na udział w których Szwecja powinna zdecydować się w ciągu roku, takich jak wspólny projekt Europejskiego Neutronowego Źródła Spalacyjnego (ESS).

Podobnie jak w przypadku europejskiego planu w dziedzinie infrastruktury, szwedzki plan nie zamyka listy projektów i nie obejmuje zobowiązań finansowych. Szwedzka Rada ds. Badań planuje coroczną aktualizację sprawozdania, a następnej wersji oczekuje się w połowie 2007 r. Do tego czasu Szwedzka Rada ds. Badań zbada poziom zainteresowania w Szwecji projektem infrastruktury przedstawionym w europejskim planie działania.

Kraje

Szwecja