CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

EMBO ogłasza nazwiska zwycięskich "młodych naukowców"

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) wybrała ogółem 21 młodych europejskich naukowców reprezentujących nauki przyrodnicze, którzy otrzymają wsparcie w ramach programu tej organizacji poświęconego młodym naukowcom.

Badacze wybrani spośród 150 kandydatów z całej...

Inne

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) wybrała ogółem 21 młodych europejskich naukowców reprezentujących nauki przyrodnicze, którzy otrzymają wsparcie w ramach programu tej organizacji poświęconego młodym naukowcom.

Badacze wybrani spośród 150 kandydatów z całej Europy będą otrzymywać roczne stypendium w wysokości 15 000 euro przez okres trzech lat i będą korzystać z opieki merytorycznej, możliwości pracy w ramach sieci oraz z kształcenia zawodowego.

Program EMBO, utworzony w 2000 r., wspiera młodych badaczy, którzy niebawem mają założyć swoje pierwsze samodzielne laboratoria. Chodzi o podniesienie statusu tych młodych badaczy i udzielenie im pomocy w pozyskiwaniu nowych możliwości finansowania i współpracy. Aktualnie około 70 naukowców-przyrodników otrzymuje wsparcie w ramach programu.

- Program EMBO dla młodych naukowców oferuje poziom wsparcia i wyróżnienia, którego próżno szukać na tym etapie kariery naukowca. Mówi on środowisku naukowemu i podmiotom finansującym, że EMBO jest przekonana o jakości twoich badań i są to referencje robiące wrażenie - mówi Gerlind Wallon, szef programu.

Potrzebą pomocy dla młodych badaczy, umożliwiającej im rozpoczęcie prac, będzie również zajmować się nowa Europejska Rada ds. Badań (ERC). ERC ma rozpocząć funkcjonowanie w 2007 r. jako część siódmego programu ramowego (7. PR); jej pierwsze zaproszenie do składania wniosków będzie otwarte dla doskonałych badaczy dowolnej narodowości, którzy znajdują się w UE lub w kraju stowarzyszonym albo przechodzą do tego regionu i którzy organizują i prowadzą swój pierwszy zespół lub program badawczy. Budżet pierwszego zaproszenia wyniesie około 300 milionów euro.