CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Jak wynika z raportu, nakłady Cypru na badania i rozwój powoli wzrastają

Według ostatniego raportu cypryjskiego urzędu statystycznego nakłady na badania i rozwój (B+R) na Cyprze zdają się zwiększać, choć w wolnym tempie. W 2004 r. Cypr wydał w sumie 27,2 miliona CYP (47,1 miliona EUR), w porównaniu z 23,9 miliona CYP (41,1 miliona EUR) w 2003 r. ...

Według ostatniego raportu cypryjskiego urzędu statystycznego nakłady na badania i rozwój (B+R) na Cyprze zdają się zwiększać, choć w wolnym tempie. W 2004 r. Cypr wydał w sumie 27,2 miliona CYP (47,1 miliona EUR), w porównaniu z 23,9 miliona CYP (41,1 miliona EUR) w 2003 r. i 19,4 miliona CYP (33,6 miliona EUR) w 2002 r. Zatem całkowity wzrost wydatków na B+R wynosi 13,8 procent w 2004 r. w stosunku do 2003 r. Wzrost nakładów jest widoczny we wszystkich sektorach. W 2004 r. około 43 procent (11,8 miliona CYP lub 20,4 miliona EUR) działalności badawczo-rozwojowej było finansowane z funduszy rządowych, w porównaniu z 41,2 procent w 2003 r. Natomiast sektor gospodarczy nieznacznie zwiększył swoje nakłady - z 6,2 miliona CYP (10,7 miliona EUR) w 2003 r. do 6,7 miliona CYP (11,6 miliona EUR) w 2004 r. Największa część wydatków na B+R była przeznaczona na nauki przyrodnicze (10,9 miliona CYP/18,8 miliona EUR), a w dalszej kolejności na agrotechnikę, nauki społeczne, inżynierię i technologię, w które zainwestowano ponad 6 milionów EUR. Jednak pomimo ogólnego wzrostu nakładów, udział produktu krajowego brutto (PKB) na Cyprze przeznaczany na B+R jest nadal niski, utrzymując się na poziomie 0,38 procent w 2004 r., co stanowi zaledwie 0,03 procent wzrostu od 2003 r. To zdecydowanie poniżej średniej intensywności działalności badawczo-rozwojowej w UE, która wynosiła 1,9 procent w 2004 r. Niski poziom publicznych i prywatnych inwestycji w B+R na Cyprze może w pewnym stopniu wyjaśnić słabe dokonania tego kraju w obszarze wdrażania innowacji. Według piątego wydania Europejskiego Raportu o Innowacyjności (EIS) Cypr znajduje się zdecydowanie poniżej średniej UE, zajmując 17. miejsce pośród 25 państw członkowskich. Potrzeba dalszego zwiększania inwestycji w B+R to jeden z głównych priorytetów wymienianych w cypryjskim narodowym planie reform. Celem jest osiągnięcie 0,65 procent PKB w inwestycjach na badania i rozwój do 2008 r. Zostanie to osiągnięte przez pakiet polityk skoncentrowanych na zwiększaniu bazy naukowej i rozwijaniu zasobów ludzkich. Program przewiduje również pobudzenie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze prywatnym przez tworzenie biegunów innowacji wraz z "inkubatorami przedsiębiorczości", aby pomóc powstającym firmom przetrwać i rozwijać się w początkowym okresie działalności. Dokonując przeglądu programu wcześniej w tym roku Komisja Europejska pozytywnie przyjęła pomysł zastosowania tych środków, stwierdzając, że "stanowią one zbiór niezbędnych elementów do budowy systemu badawczo-rozwojowego na pełną skalę". Jednak nadal pozostają kwestie dotyczące pojawienia się potencjalnych wąskich gardeł i powiązań pomiędzy publicznymi i prywatnymi nakładami na B+R, natomiast sprawy dotyczące transferu wiedzy i kapitału wysokiego ryzyka na innowacje mogą zasługiwać na poświęcenie im większej uwagi, zauważa Komisja.

Kraje

Cypr