CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

W kierunku bardziej efektywnych sposobów magazynowania wodoru

Właśnie uruchomiono sieć badawczo-szkoleniową im. Marie Curie, której celem jest znalezienie nowych, bardziej efektywnych sposobów magazynowania wodoru.

Wodór może być wytwarzany przez odnawialne źródła energii i ma ogromny potencjał jako źródło energii dla mobilnych urządze...

Inne

Właśnie uruchomiono sieć badawczo-szkoleniową im. Marie Curie, której celem jest znalezienie nowych, bardziej efektywnych sposobów magazynowania wodoru.

Wodór może być wytwarzany przez odnawialne źródła energii i ma ogromny potencjał jako źródło energii dla mobilnych urządzeń, takich jak samochody, laptopy i kamery. Jednak ten potencjał jest obecnie hamowany, ponieważ istniejące systemy magazynowania są z reguły ciężkie i nieporęczne.

Sieć COSY (Complex Solid State Reactions for Energy Efficient Hydrogen Storage) ma na celu stworzenie systemu, który umożliwi magazynowanie wodoru w sposób bardziej efektywny, czyniąc z niego idealne źródło energii w całej gamie zastosowań. Naukowcy opracują teraz kompozyty nanostrukturalne różnych wodorków metali lekkich, aby wykorzystać je jako materiały do magazynowania.

- Wodorki metali lekkich są substancjami stałymi, które chemicznie wiążą atomy wodoru i ponownie je uwalniają po podgrzaniu. Łatwo wchodzące w reakcje kompozyty wodorków odkryte przez naukowców z GKSS-Forschungszentrum Geesthacht pozwolą nam wyraźnie zwiększyć gęstość magazynowania - wyjaśnił profesor Rüdiger Bormann, koordynator COSY i dyrektor instytutu badań materiałowych na GKSS-Forschungszentrum Geesthacht. - Przez magazynowanie wodoru w ciałach stałych możemy uniknąć wielu trudności technologicznych związanych z materiałami i bezpieczeństwem, jak te napotykane podczas magazynowania wodoru w postaci gazowej pod wysokim ciśnieniem lub magazynowania płynnego wodoru w niskich temperaturach.

Naukowcy zaangażowani w COSY zbadają, w jaki sposób takie wodorki metali lekkich i kompozyty wodorków mogą być wytwarzane ekonomicznie, określą mikro- i nanostruktury powstałe podczas produkcji, ocenią i zoptymalizują właściwości termodynamiczne i kinetyczne absorpcji i uwalniania wodoru oraz opracują modele tych procesów.

Innym priorytetem sieci COSY jest szkolenie młodych naukowców w dziedzinie materiałów do magazynowania wodoru. Doktoranci uczestniczący w działaniach sieci będą mieli możliwość pracy w co najmniej dwóch instytutach partnerskich oraz uczestnictwa w wielu szkoleniach poświęconych technologii wodorowej.

Projekt COSY to 13 instytutów badawczych z siedmiu krajów europejskich; otrzyma finansowanie z UE w wysokości 2,5 miliona euro. Okres realizacji projektu to cztery lata.