CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Izraelski naukowiec otrzymuje dotację UE na opracowanie "elektronicznego nosa"

Izraelski naukowiec otrzymał od UE dotację w wysokości 1,73 mln w ramach programu Marie Curie Excellence na opracowanie "elektronicznego nosa", który będzie mógł stwierdzić obecność raka za pomocą węchu.

Przyznanie tej dotacji dr Hossamowi Haickowi z Izraelskiego Instytutu T...

Kształtowanie polityki i wytyczne

Izraelski naukowiec otrzymał od UE dotację w wysokości 1,73 mln w ramach programu Marie Curie Excellence na opracowanie "elektronicznego nosa", który będzie mógł stwierdzić obecność raka za pomocą węchu.

Przyznanie tej dotacji dr Hossamowi Haickowi z Izraelskiego Instytutu Technologii jest częścią działań UE, które mają na celu wspieranie i zachęcanie młodych obiecujących naukowców.

Dr Haick ma 31 lat i jest jednocześnie zdobywcą największej jak dotąd dotacji unijnej dla izraelskiego naukowca. Będzie pracował nad sztucznymi systemami węchowymi lub "elektronicznymi nosami", których zadaniem jest wykrywanie za pomocą węchu i diagnozowanie raka w możliwie najwcześniejszym stadium, przed rozprzestrzenieniem się w organizmie.

- Realizacja celu badania umożliwi stworzenie instrumentu opartego na nanoczujnikach, który jest w stanie diagnozować różne rodzaje raka, a nawet określić stadium choroby - wyjaśnia dr Haick. - Diagnoza może być postawiona w bardzo wczesnym stadium, nawet przed rozpoczęciem rozprzestrzeniania się nowotworu. Dlatego też leczenie będzie podejmowane natychmiast i pozwoli zniszczyć chorobę w zarodku.

Elektroniczne nosy są jednym z przykładów rozwijającego się obszaru badawczego zwanego biomimetyką, obejmującego tworzenie przez ludzi aplikacji wzorowanych na naturalnych zjawiskach.

Zapach składa się z cząsteczek, z których każda posiada specyficzny rozmiar i kształt, a wszystkie mają receptory o odpowiadającym im rozmiarze i kształcie w ludzkim nosie. Kiedy określony receptor przyjmuje cząsteczkę, wysyła do mózgu sygnał, a mózg identyfikuje zapach związany z tą konkretną cząsteczką. Elektroniczne nosy oparte na modelu biologicznym działają w podobny sposób, zastępując receptory czujnikami i przekazując sygnał - zamiast do mózgu - do programu w celu przetworzenia.

Dr Haick zamierza opracować matryce sensorowe z nanomateriałów, rozpoznające podstawowe właściwości chemiczne, fizyczne i elektryczne tych nanomateriałów i mechanizm sygnalizujący tych czujników.

Będzie również pracował nad stworzeniem najmniejszych wersji tych nosów elektronicznych, "e-nosa na chipie", który jest pojedynczym chipem komputerowym, zawierającym zarówno czujniki, jak i komponenty przetwarzające.

Poza stawianiem wczesnej diagnozy, wykrywaniem i kontrolowaniem choroby sztuczne systemy węchowe są wykorzystywane w monitorowaniu środowiska, branży spożywczej i sektorze bezpieczeństwa.