CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Polacy honorują najbardziej aktywnych uczestników 6. PR

Polscy uczestnicy szóstego programu ramowego (6. PR), którzy odnieśli największe sukcesy, zostali uhonorowani w czasie ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się 16 listopada w Warszawie w ramach konferencji inaugurującej 7. PR. Od 2001 r. nagrody Kryształowych Brukselek p...

Polscy uczestnicy szóstego programu ramowego (6. PR), którzy odnieśli największe sukcesy, zostali uhonorowani w czasie ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się 16 listopada w Warszawie w ramach konferencji inaugurującej 7. PR. Od 2001 r. nagrody Kryształowych Brukselek przyznawane są najbardziej aktywnym polskim uczestnikom ramowych programów badawczych UE. Nagroda dla instytucji wręczana jest w pięciu kategoriach: uczelnie wyższe, Polska Akademia Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe, duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Kandydaci oceniani są na podstawie liczby złożonych wniosków, liczby przyjętych wniosków, typu projektów, wysokości współfinansowania przez UE oraz liczby koordynowanych projektów. W 2006 r. zwycięzcą w kategorii szkół wyższych został Uniwersytet Jagielloński, zaangażowany w 44 projekty 6. PR, głównie z dziedziny nauk biomedycznych, chemicznych i fizycznych, a także humanistycznych. Natomiast nagroda dla najlepszego MŚP przypadła Instytutowi Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych (ITTI). Większość projektów 6. PR realizowanych w ITTI to projekty z dziedziny technologii społeczeństwa informacyjnego (IST), w tym badania praktycznych aspektów innowacyjnych technologii mobilnych i ich zastosowań oraz stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich przez technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Pozostali zwycięzcy w kategorii instytucji to: Instytut Fizyki Jądrowej w kategorii najlepszych jednostek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w kategorii najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych oraz Comarch w kategorii dużych przedsiębiorstw. Przyznano również nagrodę indywidualną za aktywne uczestnictwo w projektach i ich koordynowanie, pracę w komitetach programowych i grupach eksperckich, udział w promowaniu programów badawczych i własnych inicjatyw. Zwycięzcą w 2006 r. został Tomasz Golec z Instytutu Energetyki w Warszawie. Jest on pracownikiem Zakładu Procesów Cieplnych, gdzie wraz ze swoim zespołem prowadził badania nad procesami cieplnymi w kotłach parowych. Od 2004 r. dr Golec jest koordynatorem Sieci Naukowej "Zrównoważone Systemy Energetyczne", skupiającej 58 krajowych zespołów badawczych. Dzięki swojemu zaangażowaniu w szeroką współpracę międzynarodową opracował 13 wniosków, które doprowadziły do realizacji projektów badawczych. Uroczystość zakończyła się wręczeniem Specjalnej Nagrody Kryształowej Brukselki Markowi Dareckiemu, przewodniczącemu Komitetu Koordynacyjnego Polskich Platform Technologicznych, "za pionierskie działania na rzecz wzmocnienia współpracy między nauką a przemysłem". Nagrody przyznawane są przez kapitułę powołaną przez polskiego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w której skład wchodzą przedstawiciele rządu i mediów.

Kraje

Polska