CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Poprawa jakości wody pitnej w Europie

Nowy europejski projekt ma na celu poszerzenie wiedzy o chorobach przenoszonych przez wodę i dzięki temu pomoc w poprawie jakości wody pitnej w Europie. Problem zanieczyszczenia wody pitnej często kojarzy się z biedniejszymi krajami rozwijającymi się. Jednak także w wielu kr...

Nowy europejski projekt ma na celu poszerzenie wiedzy o chorobach przenoszonych przez wodę i dzięki temu pomoc w poprawie jakości wody pitnej w Europie. Problem zanieczyszczenia wody pitnej często kojarzy się z biedniejszymi krajami rozwijającymi się. Jednak także w wielu krajach europejskich jakość wody pitnej pozostawia wiele do życzenia. - Podejrzewamy, że zanieczyszczona woda częściej wywołuje choroby niż się powszechnie uważa - powiedział dr Manfred Höfle z Centrum Badań nad Zakażeniami im. Helmholtza, koordynator nowego projektu "Zdrowa woda" finansowanego w ramach szóstego programu ramowego UE (6. PR). Problemem są ciągle liczne luki w naszej wiedzy o mikrobach obecnych w wodzie pitnej na terenie Europy oraz o ich wpływie na zdrowie człowieka. - Obecnie określamy jedynie występowanie jednej konkretnej bakterii, to jest E. coli - wyjaśnił dr Höfle. - Nie wiemy prawie nic o częstotliwości występowania innych bakterii, wirusów czy tak zwanych pierwotniaków będących zwierzętami jednokomórkowymi. Dr Höfle i jego współpracownicy opracowali "czip wodny", który już wykazał skuteczność w wykrywaniu patogenów bakteryjnych w wodzie. Obecnie partnerzy projektu dążą do uwrażliwienia czipa na obecność pierwotniaków i wirusów. Naukowcy przeprowadzą także badanie epidemiologiczne w celu zidentyfikowania czynników, które mogłyby sugerować związek między zakażeniami a zanieczyszczoną wodą pitną. - Jak dotąd w Europie brak było uporządkowanych danych tego rodzaju - stwierdził dr Höfle. - Sądzimy, że dzięki badaniu uzyskamy pewne wskazówki dotyczące patogenów, na które musimy zwrócić szczególną uwagę przy opracowywaniu czipa. Partnerzy projektu mają nadzieję, że wiedza zdobyta podczas realizacji projektu pomoże w poprawie jakości wody pitnej i w konsekwencji pozwoli ograniczyć w Europie obciążenia związane z zakażeniami przenoszonymi przez wodę.

Kraje

Austria, Niemcy, Hiszpania, Francja, Węgry