CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Krok w krok za komisarz Reding

Kiedy 21 listopada w Helsinkach Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, przechodziła przez tłumy delegatów na oficjalnym otwarciu konferencji i wystawy IST2006, 16-letnia Finka o imieniu Mikaela cicho podążała w ślad za nią. Jest ona jedną z siedm...

Kiedy 21 listopada w Helsinkach Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, przechodziła przez tłumy delegatów na oficjalnym otwarciu konferencji i wystawy IST2006, 16-letnia Finka o imieniu Mikaela cicho podążała w ślad za nią. Jest ona jedną z siedmiu młodych dziewcząt z całej Europy biorących udział w inicjatywie zapoczątkowanej przez komisarz Reding, nazwanej "dziewczęta-cienie". Kobietom zajmującym stanowiska kierownicze w firmach z branży IT lub wysokie stanowiska w krajowych organach rządowych przydzielane są młode dziewczęta, które w ten sposób zachęca się do zainteresowania dziedziną technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Oczekuje się, że zainteresowanie to przekształci się w chęć rozpoczęcia kariery badawczej albo biznesowej. Dziewczęta mają towarzyszyć swoim mentorkom przez jeden lub kilka dni, aby dowiedzieć się więcej o pracy w tym sektorze. - Zauważyliśmy, że jeśli chcemy rozwijać przedsiębiorstwa TIK, nie wystarczy, by szeregi kadry zarządzającej i badawczej zasilali tylko młodzi mężczyźni - powiedziała dziennikarzom Viviane Reding na spotkaniu dla prasy. Na początku tego roku Komisja Europejska opublikowała raport "She Figures 2006" ("Dane dotyczące kobiet 2006"), który ujawnił, że choć liczba absolwentek uczelni wyższych rośnie, udział kobiet w badaniach jest ogólnie niski w całej UE i wynosi tylko 18 procent w sektorze prywatnym i 35 procent w sektorze publicznym. Jest to niepokojąca tendencja, biorąc pod uwagę fakt, że Europa potrzebuje dodatkowo pół miliona naukowców, aby zrealizować cel lizboński UE, czyli osiągnąć pozycję najbardziej konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy. Okazuje się, że kobiety nie zajmują tych stanowisk wystarczająco szybko. W wywiadzie z Mikaelą serwis CORDIS Wiadomości zapytał ją, co dał jej dzień "śledzenia" komisarz Reding. - Dowiedziałam się dzisiaj dużo o pracy w dziedzinie IT - powiedziała Mikaela. Mówiła o wielu interesujących eksponatach na wystawie, które uświadomiły jej możliwości wykorzystania technologii do pomagania ludziom w codziennym życiu. - Przed przyjściem tutaj nie wiedziałam, jaki zawód chciałabym wybrać, ale teraz biorę pod uwagę IT - dodała. Aby pozytywne przesłanie Mikaeli dotarło do szerszego grona, Komisja planuje nakręcenie filmu dokumentalnego przedstawiającego doświadczenia wszystkich dziewcząt-cieni, który będzie potem rozesłany do szkół w całej Europie. Mikaela i jej koleżanki "cienie" wezmą również udział w specjalnej imprezie w Brukseli, która ma zwrócić uwagę na sprawę pracy kobiet w IT i biznesie. Wydarzenie powinno zbiegać się z obchodami europejskiego Dnia Kobiet - 8 marca.