Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

W Internecie udostępniono nową bazę danych zawierającą rozwiązania alternatywne do testów na zwierzętach

Baza metod alternatywnych do eksperymentów na zwierzętach została opublikowana w Internecie przez Europejskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych (ECVAM), organu należącego do Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (WCB). Serwis przedstawia praktyczne informacj...

Baza metod alternatywnych do eksperymentów na zwierzętach została opublikowana w Internecie przez Europejskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych (ECVAM), organu należącego do Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (WCB). Serwis przedstawia praktyczne informacje w formie zweryfikowanych specyfikacji technicznych na temat różnych aspektów zaawansowanych, alternatywnych technik oceny toksykologicznej. Oczekuje się, że baza zainteresuje szczególnie władze krajowe, środowisko naukowe oraz przedstawicieli ruchu na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Baza danych zawiera podsumowanie metod oraz protokoły dotyczące ich skuteczności, wyniki oceny, informacje o formalnych badaniach walidacyjnych oraz rezultaty poszczególnych testów. Wspomniane narzędzie nabierze prawdopodobnie większego znaczenia wraz z wdrożeniem dyrektywy REACH w sprawie środków chemicznych. Obowiązek testowania środków chemicznych będzie oznaczał zwiększenie liczby testów na zwierzętach w perspektywie krótkoterminowej. Komisja stwierdziła jednak, że zobowiązuje się do znalezienia większej liczby metod alternatywnych dotyczących testowania środków chemicznych.