CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Projekt poświęcony prionom ocenia ryzyko związane ze spożyciem dziczyzny

Międzynarodowy projekt z udziałem podmiotów europejskich, badający ryzyko przenoszenia przewlekłej choroby wyniszczającej (CWD - Chronic Wasting Disease) na ludzi, otrzyma 3,5 mln euro od The Alberta Prion Research Institute (APRI) w Kanadzie. Na poziomie europejskim badanie, ...

Międzynarodowy projekt z udziałem podmiotów europejskich, badający ryzyko przenoszenia przewlekłej choroby wyniszczającej (CWD - Chronic Wasting Disease) na ludzi, otrzyma 3,5 mln euro od The Alberta Prion Research Institute (APRI) w Kanadzie. Na poziomie europejskim badanie, obejmujące testy na naczelnych oraz na modelach alternatywnych, będzie koordynowane przez Niemieckie Centrum Badań nad Naczelnymi (DPZ) w Getyndze. Podobnie jak BSE i choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD), przewlekła choroba wyniszczająca jest gąbczastą encefalopatią przenośną (TSE), która atakuje zwierzynę płową, w tym łosie europejskie, azjatyckie i amerykańskie. Wywołują ją białkopodobne cząsteczki zakaźne (priony), które stanowią materiał zakaźny składający się wyłącznie z białka. W Ameryce Północnej zarażeniu uległo już do 15 procent tych zwierząt. Dziczyzna zajmuje ważne miejsce w gospodarce Kanady. Dlatego też konsumenci wybierający kanadyjską dziczyznę mogą być narażeni na zarażenie się przewlekłą chorobą wyniszczającą, o ile ludzie są na nią podatni. W ramach projektu o nazwie "Comprehensive risk assessment of Chronic Wasting Disease transmission of humans using non-human primates" (Możliwość przeniesienia na człowieka przewlekłej choroby wyniszczającej - wszechstronna ocena ryzyka z wykorzystaniem zwierząt z rzędu naczelnych) badacze w pierwszej kolejności będą wydobywać priony, a następnie badać ich wpływ na naczelne, w których znalazły się one po połknięciu lub w inny sposób. - Jest to istotne badanie, ponieważ istnieją różne ścieżki zakażenia - albo poprzez spożycie zarażonego mięsa dziczyzny, albo na drodze kontaktu z materiałem zakaźnym podczas uboju - dr Michael Schwibbe z DPZ powiedział w rozmowie z CORDIS Wiadomości. Co więcej, choroba może się przenosić na inne zwierzęta, które są częścią łańcucha żywieniowego człowieka, np. na owce. Generalna koordynacja projektu będzie zadaniem Lethbridge Laboratory przy Uniwersytecie w Calgary (Kanada). Obok DPZ w projekcie uczestniczą amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) w Hamilton, niemiecki Instytut im. Roberta Kocha, Politechnika w Monachium, wydział neuropatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Getyndze oraz Francuska Komisja Energii Atomowej (CEA). Dr Schwibbe jest przekonany, że Uniwersytet w Calgary wybrał odpowiednich partnerów, zwłaszcza jeśli chodzi o Niemieckie Centrum Badań nad Naczelnymi: "DPZ to jedyny instytut, który zgromadził doświadczenie w tym obszarze. Było oczywiste, że zostaniemy wybrani". Rzeczywiście, DPZ bierze udział w podobnych projektach badawczych finansowanych przez Unię Europejską, np. w badaniu analizującym przenoszenie BSE poprzez pożywienie i produkty z krwi. Podobnie jak w opisywanym nowym badaniu, którego rozpoczęcie planowane jest na 2008 r., w projekcie tym DPZ bada - testując na gatunkach naczelnych infekcyjne dawki w zakażonej krwi - zaraźliwość gąbczastych encefalopatii przenośnych, a konkretnie BSE bydła, w odniesieniu do ludzi.

Kraje

Kanada, Niemcy