Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dane klimatyczne obejmujące 800 tys. lat dostępne dzięki badaniu rdzeni lodowych

Naukowcy badający próbki (rdzenie) z odwiertów lodowych na Antarktydzie uzyskali dane na temat klimatu i stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze sięgające 800 tys. lat wstecz. Rdzenie lodowe ukazują między innymi, że poziom gazów cieplarnianych w atmosferze jest dziś wyższy...
Dane klimatyczne obejmujące 800 tys. lat dostępne dzięki badaniu rdzeni lodowych
Naukowcy badający próbki (rdzenie) z odwiertów lodowych na Antarktydzie uzyskali dane na temat klimatu i stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze sięgające 800 tys. lat wstecz. Rdzenie lodowe ukazują między innymi, że poziom gazów cieplarnianych w atmosferze jest dziś wyższy niż kiedykolwiek w okresie minionych 800 tys. lat.

Badanie potwierdza ponadto istnienie ścisłego związku między poziomem gazów cieplarnianych a zmianami klimatu. "Krzywa temperatury w ciągu minionych 800 tys. lat pięknie koreluje z krzywą CO2 - w okresach glacjalnych, cechujących się chłodnym klimatem, stężenie CO2 w atmosferze jest mniejsze" - tłumaczy jeden z uczestników badania, Thomas Blunier z Uniwersytetu w Kopenhadze. Nowe informacje na temat wpływu gazów cieplarnianych na temperatury pomogą naukowcom w prognozowaniu przyszłych zmian klimatu.

Rdzenie lodowe pobrano w ramach unijnego projektu EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica). Mający długość 3.270 metrów rdzeń obejmuje osiem długich okresów glacjalnych oraz osiem krótszych, cieplejszych interglacjałów, co poszerza naszą wiedzę na temat zmian klimatu w przeszłości o dodatkowe 150 tys. lat. Dzięki wcześniejszym pracom zespołu EPICA uzyskaliśmy informacje sięgające 650 tys. lat wstecz.

Naukowcy wyznaczyli historyczne wartości temperatury analizując stosunki izotopów w zamarzniętej wodzie, natomiast dane na temat stężeń gazów cieplarnianych uzyskano badając uwięzione w lodzie mikroskopijne pęcherzyki powietrza. Wyniki badania zaprezentowano w dwóch artykułach opublikowanych w najnowszym wydaniu czasopisma "Nature".

Pierwszy artykuł poświęcony jest przebiegowi zmiany poziomu dwutlenku węgla (CO2) na przestrzeni tysiącleci. Aktualny poziom CO2 przekracza nieco 380 ppm (cząsteczek na milion), czyli jest o 28% wyższy niż w epoce przedindustrialnej. Badania wykazały, że najniższy poziom CO2 przypadał na okres glacjalny między 650 tys. a 750 tys. lat temu, kiedy wynosił poniżej 180 ppm.

Drugi artykuł dotyczy innego istotnego gazu cieplarnianego, metanu (CH4). Obecne stężenie metanu w atmosferze wynosi ok. 1.800 ppb (cząsteczek na miliard) - o 124% więcej niż w okresach historycznych. Analiza rdzenia lodowego ujawniła, że krzywa metanu blisko odpowiada krzywej temperatur.

Zespół EPICA odkrył dowód gwałtownych zmian klimatu w przeszłości - ok. 770 tys. lat temu poziom CO2 i CH4 zmienił się drastycznie w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat. Podobne zmiany miały miejsce ponownie ok. 40 tys. lat temu podczas ostatniego zlodowacenia. Według spekulacji naukowców, mogły je wywołać zmiany w cyrkulacji oceanicznej.

Kolejnym krokiem będzie pobranie rdzenia lodowego zawierającego nieprzerwany zapis danych klimatycznych sięgający 1,5 mln lat wstecz. W ramach inicjatywy International Partnerships in Ice Core Sciences (IPICS) naukowcy szukają już odpowiedniej lokalizacji. Przewiduje się, że poszukiwania te mogą potrwać kilka lat.

Źródło: Nature; Uniwersytet w Kopenhadze; Uniwersytet w Bernie

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę