Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy odkrywają związek pomiędzy genem gospodarza a reakcją na grypę

Najnowsza historia pamięta kilka poważnych pandemii wywoływanych przez wirus grypy. Podjęte intensywne badania koncentrowały się na zjadliwości i ewolucji wirusa, podczas gdy wiedza na temat sposobu, w jaki określone geny lub profile genetyczne ludzi przyczyniają się do podatn...

Najnowsza historia pamięta kilka poważnych pandemii wywoływanych przez wirus grypy. Podjęte intensywne badania koncentrowały się na zjadliwości i ewolucji wirusa, podczas gdy wiedza na temat sposobu, w jaki określone geny lub profile genetyczne ludzi przyczyniają się do podatności lub odporności na chorobę jest ograniczona. W tym miejscu do akcji wkracza zespół naukowców z Centrum Badań Chorób Zakaźnych im. Helmholtza w Niemczech, który odkrył, że u myszy choroba ma skutek śmiertelny z powodu niewspółmiernej reakcji układu immunologicznego. Według naukowców reakcja układu immunologicznego ma podstawy genetyczne. Na początku XX wieku z powodu grypy umarło na całym świecie około 50 milionów osób. Rok rocznie, różne podtypy wirusa powodują sezonowe epidemie, a w skali światowej umiera około 1 miliona osób. W ramach ostatnich badań naukowcy sprawdzali, w jaki sposób myszy reagują na zakażenie grypą. Wyniki ich badań opublikowano w czasopiśmie PLoS ONE. Siedmiu różnym szczepom myszy z chowu wsobnego wszczepiono taką samą ilość wirusa grypy typu A - jak informują naukowcy, dodając że w ramach danego szczepu zwierzęta były identyczne pod względem genetycznym. Zespół był w stanie ułożyć łamigłówkę dzięki stwierdzeniu wyraźnych różnic, jakie zachodziły w postępie choroby między siedmioma szczepami. Naukowcy stwierdzili łagodną postać choroby u pięciu z siedmiu szczepów, w których myszy straciły na wadze, ale wróciły do zdrowia w ciągu ośmiu dni. W dwóch pozostałych szczepach, DBA/2J oraz A/J, naukowcy stwierdzili szybką utratę wagi u badanych osobników. Myszy zdychały na skutek choroby w ciągu siedmiu dni po zakażeniu lub były usypiane, ponieważ utrata wagi przekraczała 25%. Naukowcy badali reakcję układu immunologicznego myszy na wirusa. "Myszy zdychały z powodu własnych reakcji obronnych, które tak naprawdę powinny chronić je przed wirusem" - wyjaśnił profesor Klaus Schughart, kierownik Wydziału Eksperymentalnej Genetyki Myszy przy Centrum Badań Chorób Zakaźnych im. Helmholtza i współautor raportu z badań. "Układ immunologiczny wytwarza zbyt wiele przekaźników, które mają silny wpływ aktywujący na wszystkie komórki odpornościowe. Następnie komórki te zabijają komórki tkanki płucnej zakażone wirusem." Innym przykrym faktem jest to, że komórki - działając na najwyższych obrotach - skutecznie zabijają także zdrową tkankę. Poziomy wirusa u myszy, które zdechły były 100 razy wyższe niż u osobników, które doszły do siebie. Interesującym było odkrycie, że zakażone myszy DBA/2J wykazały wyższą wartość wiremii w płucach, podwyższoną ekspresję cytokin i chemokin oraz poważniejszą i bardziej zaawansowaną patologię płuc w porównaniu z zakażonymi myszami C57BL/6J (które należą do odporniejszego szczepu). Czynnik płci również porównano w obydwu tych szczepach, ale okazał się nie mieć wpływu na podatność na zakażenie grypą. Obserwowano samce i samice myszy z każdego szczepu i na podstawie wyników stwierdzono, że obydwie płcie ze szczepu DBA/2J wykazały podobne schematy utraty wagi oraz cechowały się wysoką podatnością, podczas gdy obydwie płcie ze szczepu C57BL/6J były odporne. "Wydaje się, ze zwierzęta posiadają specyficzne receptory na komórkach, które zwiększają wrażliwość na poważne infekcje wirusowe" - powiedział profesor Schughart. Czynniki genetyczne również mogą wpływać na rozwój grypy u człowieka. "Dopiero teraz zaczynamy rozumieć rolę czynników genetycznych gospodarza oraz znaczenie podwyższonej wrażliwości w przypadku grypy" - zauważył. W Niemczech odnotowuje się każdego roku od 10.000 do 30.000 zgonów z powodu grypy. Dane pokazują, że większość osób umiera z powodu wirusa grypy typu A. Szczepy H1N1 oraz H3N2 są najpowszechniej występującymi szczepami grypy u ludzi - stwierdzili eksperci. Nowy podtyp, H5N1, pojawił się niedawno i jest silnie patogeniczny u ptaków. Ludzie mogą zarazić się w wyniku bliskiego kontaktu z ptakami, a skutek śmiertelny obserwuje się w 50% przypadków.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły