Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Unijny projekt BioMara poszukuje nowych sposobów na produkcję biopaliw z alg

Dnia 3 kwietnia ruszył projekt BioMara, w ramach którego prowadzone będą badania nad możliwościami produkowania biopaliwa z różnych rodzajów alg. Projekt o wartości 6 mln EUR otrzymał 4,87 mln EUR z programu Interreg IVA, którym zarządza jednostka ds. specjalnych programów UE....

Dnia 3 kwietnia ruszył projekt BioMara, w ramach którego prowadzone będą badania nad możliwościami produkowania biopaliwa z różnych rodzajów alg. Projekt o wartości 6 mln EUR otrzymał 4,87 mln EUR z programu Interreg IVA, którym zarządza jednostka ds. specjalnych programów UE. Kwestia zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych i osiągnięcia bardziej zrównoważonego miksu energetycznego w UE zajmuje ważne miejsce w programach politycznych. Parlament Europejski podkreślił wagę produkcji biopaliw na skalę przemysłową, wzywając do zapewnienia 10% udziału paliwa ze źródeł odnawialnych w transporcie drogowym do roku 2020. Jednym z głównych wyzwań rozwijania produkcji biopaliw ze źródeł odnawialnych jest zarządzanie zasobami lądowymi. Potencjalna konkurencja z rolnictwem, która w świetle rosnącej populacji na świecie może doprowadzić do znaczącego wzrostu cen żywności to poważny problem. Co więcej, zważywszy na ilości zasobów wymagane do produkcji konwencjonalnych biopaliw, ich wydajność nie jest optymalna. Zdaniem dr Michele Stanley ze Szkockiego Stowarzyszenia Nauk o Morzu, kierownika projektu BioMara: "z uwagi na malejące zasoby paliw kopalnych i dwutlenek węgla w atmosferze wpływający na zmiany klimatu, istnieje pilne zapotrzebowanie na nowe, odnawialne źródła paliwa z niską emisją netto dwutlenku węgla [...] Konwencjonalne rośliny uprawiane do produkcji biopaliw konkurują o ziemię i świeżą wodę z roślinami uprawnymi i florą naturalną. To czego potrzebujemy, to szybko rosnące i łatwe w eksploatacji rośliny, które dobrze się rozwijają w środowiskach niewykorzystywanych na tereny rolnicze czy rezerwaty." W ramach projektu BioMara przeprowadzane będą studia wykonalności przy użyciu zarówno mikroskopijnych, jednokomórkowych organizmów, bezpośrednio produkujących olej oraz wodorostów morskich, które szybko rosną i mogą być zbierane na biomasę. "Algi morskie mogą być częścią rozwiązania" - powiedziała dr Stanley. "Wodorosty morskie rosną szybko, wykorzystują dwutlenek węgla i mają prostą budowę, która umożliwia ich łatwe przerobienie na paliwo." Mimo iż zainteresowanie uprawą alg (hodowanie alg na potrzeby produkcji biopaliw) było ogromne, nie są jeszcze dostępne rentowne metody produkcji na skalę przemysłową. Postępy w tej dziedzinie byłyby mile widziane, gdyż algi nie wydają się wpływać na zasoby słodkiej wody, są biodegradowalne i wywierają minimalny wpływ na środowisko w przypadku uwolnienia. Można je również uprawiać w różnych źródłach wody, także w ściekach. Jednakże koszty początkowe i operacyjne są obecnie zbyt wysokie, aby uprawa alg mogła realnie zastąpić inne, dostępne na rynku paliwa. "Wiele badań i opracowań jest potrzebnych, aby uwolnić potencjał produkcji biopaliw z alg" - powiedziała dr Stanley. "Podobnie jak w przypadku wodorostów morskich, będziemy badać, które odmiany mikroalg nadają się najlepiej do produkcji oleju i uprawy na skalę przemysłową. W ramach projektu BioMara przebadana będzie każda część łańcucha dostaw energii, od uprawy alg po wykorzystanie paliwa w odległych społecznościach." Projekt BioMara skoncentruje się na wsparciu produkcji i wykorzystaniu biopaliw w odległych społecznościach wiejskich. Wśród partnerów wymienić należy szkocki Uniwersytet Strathclyde, Queen's University w Belfaście, Uniwersytet Ulster w Irlandii Północnej, Instytut Technologiczny Dundalk oraz Instytut Technologiczny, Sligo w Irlandii. W czasie oficjalnego uruchomienia projektu, Jim Mather, Szkocki Minister ds. Przedsiębiorczości, Energii i Turystyki, stwierdził że BioMara jest "innowacyjnym projektem w zakresie najnowszej technologii morskiej do produkcji energii odnawialnej". Dodał, że projekt "umożliwia pionierską, przygraniczną współpracę między szkockimi, irlandzkimi i północnoirlandzkimi partnerami, jak również stanowi zasadniczy wkład w znaczące portfolio działań podejmowanych przez Szkocję w dziedzinie odnawialnej i ekologicznej energii". Pat Colgan, dyrektor naczelny jednostki ds. specjalnych programów UE, dodał: "Przynosząc kompleksową odpowiedź na potrzebę redukcji emisji CO2 poprzez wypracowanie alternatywnych źródeł energii w oparciu o biomasę morską, BioMara stanowi doskonały przykład współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu przygranicznego." Program Interreg IVA na lata 2007-2013 dysponuje budżetem 240 mln EUR, aby wspierać współpracę przygraniczną między Irlandią Północną, regionem przygranicznym i zachodnią Szkocją w zakresie przedsiębiorczości, turystyki, współpracy i infrastruktury. Projekt BioMara jest finansowany również przez irlandzki Program Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013, który jest współfinansowany przez rząd irlandzki i Unię Europejską.

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły