Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejskie konsorcjum poszukuje leków zapobiegających cukrzycy i otyłości

Nowe konsorcjum europejskie poszukuje nowych związków, które będą zapobiegać cukrzycy i otyłości. Konsorcjum DIOMED (Cukrzyca, otyłość i medycyna) rozpocznie 22 maja prace, które będą prowadzone przez 3 lata dzięki funduszom w kwocie 813.673 EUR pochodzącym z unijnego programu...

Nowe konsorcjum europejskie poszukuje nowych związków, które będą zapobiegać cukrzycy i otyłości. Konsorcjum DIOMED (Cukrzyca, otyłość i medycyna) rozpocznie 22 maja prace, które będą prowadzone przez 3 lata dzięki funduszom w kwocie 813.673 EUR pochodzącym z unijnego programu współpracy terytorialnej dla Południowo-Zachodniej Europy (Interreg IV-SUDOE), który wspiera międzynarodowe i międzyregionalne projekty innowacyjne. Konsorcjum, koordynowane przez Antonio Zorzano z Instytutu Badań Biomedycznych (IRB) w Barcelonie, w Hiszpanii, skupia ekspertów z dziedziny biologii, chemii, budowy białek, technologii nano-przesiewowych i transferu technologii z sześciu ośrodków z Francji, Hiszpanii i Portugalii. "Projekt ma jasny cel wytworzenia wartości poprzez wyprodukowanie związków przedlekowych, które mogą zostać opatentowane do użycia w terapii cukrzycy i otyłości" - wyjaśnił dr Zorzano. "Później, jeżeli związki okażą się skuteczne u zwierząt z cukrzycą, przejdą testy kliniczne." Badania skoncentrują się na poszukiwaniu molekuł, które oddziałują na trzy białka docelowe (zwane Mitofusin-2, DOR oraz VAT), które, jak wcześniej stwierdzili naukowcy z IRB oraz INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) we Francji, są powiązane z cukrzycą i otyłością. Jeden z czterech zespołów badawczych konsorcjum, pracujący na Uniwersytecie Santiago de Compostela w Hiszpanii, wykorzysta wysokowydajne przesiewanie do analizy biblioteki chemicznej ponad 1.200 molekuł za pomocą kombinatorycznych technik chemicznych, aby poprawić skuteczność tych związków, które okażą się najbardziej obiecujące. Jeżeli to się uda, naukowcy z IRB, specjalizujący się w identyfikacji genów i analizie mechanizmów molekularnych, będą testować wyniki na modelach zwierzęcych. Równolegle do przeszukiwania bibliotek chemicznych, inni naukowcy z konsorcjum będą zdobywać informacje na temat budowy docelowych białek. Uzyskawszy trójwymiarowy obraz za pomocą krystalografii rentgenowskiej, naukowcy wykorzystają systemy obliczeniowe do poszukiwania molekuł pasujących do struktury. Jednym z celów konsorcjum DIOMED jest promowanie biomedycyny w Południowo-Zachodniej Europie. W związku z powyższym, zarówno innowacyjność jak i transfer technologii do sektora biotechnologicznego są istotne dla powodzenia projektu. "Konsorcjum DIOMED dąży do udostępnienia społeczeństwu korzyści, jakie daje potencjał biomedyczny, naukowy i technologiczny w Południowo-Zachodniej Europie" - powiedział dr Zorzano. Innym dążeniem projektu jest "dokonanie przełomów naukowych, które mogą doprowadzić do podniesienia jakości życia i przyczynić się do wzrostu społeczno-ekonomicznego regionów poprzez opracowanie produktów biotechnologicznych". Obok partnerów z IRB i INSERM, w skład konsorcjum DIOMED wchodzą Park Naukowy w Barcelonie i Uniwersytet Santiago de Compostela w Hiszpanii oraz Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu w Porto i Biocant Park w Portugalii. Program Interreg IV-SUDOE jest kontynuacją Interreg III-SUDOE, współfinansowaną z unijnych funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Programy Interreg propagują międzynarodowe, przygraniczne i międzyregionalne inicjatywy z zakresu innowacyjności i konkurencyjności.

Kraje

Hiszpania, Francja, Portugalia

Powiązane artykuły