CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Szczegóły pierwszych projektów IMI ujawnione

Komisja Europejska opublikowała informacje o pierwszych projektach, które otrzymają wsparcie w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (WIT) na rzecz Inicjatywy Innowacyjna Medycyna (IMI). W sumie 15 projektów podzieli się budżetem w wysokości 246 mln EUR. Z tej kwoty 110 ...

Komisja Europejska opublikowała informacje o pierwszych projektach, które otrzymają wsparcie w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (WIT) na rzecz Inicjatywy Innowacyjna Medycyna (IMI). W sumie 15 projektów podzieli się budżetem w wysokości 246 mln EUR. Z tej kwoty 110 mln EUR pochodzić będzie z Siódmego Programu Ramowego (7PR) a pozostałe 136 mln EUR dołożą przedsiębiorstwa farmaceutyczne w postaci np. kadr, laboratoriów, materiałów i badań klinicznych. Inicjatywa IMI jest jedną z pięciu WIT uruchomionych dotychczas w 7PR. Umożliwia ona wspólną pracę organizacji badawczych i przedsiębiorstw farmaceutycznych w celu poszerzenia wąskich gardeł, jakie pojawiają się obecnie na drodze do opracowania nowych leków. Narzędzia stworzone w ramach IMI pomogą na przykład naukowcom przyśpieszyć wykonywanie badań przesiewowych przyszłych leków pod względem wydajności i bezpieczeństwa. Ważnym elementem IMI są także szkolenia i dzielenie się wiedzą. Na pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach IMI, które zamknięto w lipcu 2008 r., wpłynęło 150 wniosków od konsorcjów składających się z organizacji, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacji zrzeszających pacjentów oraz organów administracji publicznej. Wspomnianych 15 projektów zostało wybranych do współfinansowania przez niezależnych ekspertów na podstawie rygorystycznych kryteriów naukowych oraz zdolności pokonania wąskich gardeł w procesie opracowywania leków. "Z radością obserwuję, jak ten pionierski model współpracy między przedsiębiorcami a Komisją z powodzeniem przyjmuje się w całej Europie" - zauważa Arthur Higgins, dyrektor naczelny Bayer Healthcare oraz prezes Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). "Inicjatywa IMI wyznaczy nowe standardy w wymianie danych i wiedzy." Wybrane projekty dotyczą różnych problemów i chorób: cztery z nich skupiają się na szkoleniach, a trzy będą zajmować się problemami związanymi z bezpieczeństwem i wydajnością leków. Na froncie walki z chorobami znalazły się projekty zajmujące się cukrzycą, nowotworami, bólem, zaburzeniami psychicznymi, schorzeniami neurozwyrodnieniowymi, astmą oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD). Negocjacje umów dotyczących projektów są w trakcie i powinny zostać zamknięte do końca tego roku. Drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy IMI przewidziano na jesień 2009 r. Wówczas w centrum zainteresowania znajdą się prawdopodobnie onkologia, diagnozowanie chorób zakaźnych, przewlekłe choroby zapalne oraz zarządzanie wiedzą. "Cieszę się, że to wyjątkowe partnerstwo publiczno-prywatne przynosi owoce. Naszym celem jest, aby Europa stała się czempionem badań naukowych w dziedzinie biofarmaceutyki" - mówi Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań. "W czasach kryzysu taki model współpracy okazuje się być dobrze przystosowany, by zarówno realizować cele UE w zakresie konkurencyjności, jak i spełniać potrzeby związane z ochroną zdrowia publicznego. Wspólne inicjatywy technologiczne to nowość, która pojawiła się w 7PR i jak dotąd uruchomiono pięć tego typu partnerstw publiczno-prywatnych: inicjatywy IMI; inicjatywę dotyczącą osadzonych systemów komputerowych (ARTEMIS); inicjatywę Clean Sky (czyste niebo) zajmującą się aeronautyką i transportem powietrznym; Radę Doradczą Europejskiej Inicjatywy w Nanoelektronice (ENIAC); oraz inicjatywę w zakresie ogniw paliwowych i wodoru (FCH). Dzięki połączeniu publicznych i prywatnych działań badawczych w najważniejszych obszarach, programy te powinny wzmocnić europejską konkurencyjność i poprawić jakość życia. W ramach WIT Komisja wspiera finansowo udział w badaniach sektora publicznego, MŚP i innych zainteresowanych stron, jak np. grup pacjentów, podczas gdy przedsiębiorcy sami finansują swój udział. Budżet inicjatywy IMI na lata 2008-2013 wynosi 2 mld EUR, z czego połowa finansowana jest przez Komisję a połowa przez przedsiębiorców.