Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak skuteczna jest polityka zdrowego odżywiania?

W ciągu minionych dziesięcioleci unijne rządy przeprowadziły wiele kampanii zachęcających do zdrowszego odżywiania, które w różnym stopniu zakończyły się sukcesem lub porażką. Nowy projekt, finansowany ze środków unijnych na kwotę 2,5 mln EUR i prowadzony przez brytyjski Uniwe...
Jak skuteczna jest polityka zdrowego odżywiania?
W ciągu minionych dziesięcioleci unijne rządy przeprowadziły wiele kampanii zachęcających do zdrowszego odżywiania, które w różnym stopniu zakończyły się sukcesem lub porażką. Nowy projekt, finansowany ze środków unijnych na kwotę 2,5 mln EUR i prowadzony przez brytyjski Uniwersytet w Reading, kataloguje te kampanie, aby zbadać, które odniosły sukces, a które nie i z jakiego powodu.

Dziewięciu partnerów trzy i pół letniego projektu EATWELL (Interwencje w celu propagowania zdrowych nawyków żywieniowych - ocena i zalecenia), finansowanego z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR), przyjrzy się również, w jaki sposób sektor publiczny może promować zdrowe odżywianie wśród społeczeństwa oraz z jakimi postawami może się to spotkać w różnych krajach.

Dr Bhavani Shankar ze Wydziału Rolnictwa, Polityki i Rozwoju przy Uniwersytecie w Reading powiedział: "Łatwo zlekceważyć ingerencję państwa w kształtowanie wyborów żywieniowych. Jak by nie patrzeć, państwo opiekuńcze wskazujące co każdy powinien jeść może przywoływać na myśl Orwellowskie wizje. Jednakże coraz bardziej oczywistym staje się, że istnieje wyraźna przesłanka dla większego zaangażowania się państwa w wybory żywieniowe."

"Otyłość wynikająca po części z wyborów żywieniowych odpowiada obecnie za 5% do 7% kosztów opieki zdrowotnej w UE. Prócz sprzyjania otyłości, niska jakość odżywiania skutkuje bezpośrednio szeregiem chorób, którym można zapobiegać, a które zwiększają koszty opieki zdrowotnej."

Otyłość kosztuje UE około 70 mld EUR rocznie w postaci kosztów opieki zdrowotnej i straconego czasu produktywnego. W Wielkiej Brytanii, która znana jest z tego, że ma jedną z najbardziej niezdrowych diet w Zachodniej Europie, ceną spożywania dużych ilości cukru, tłuszczu i soli jest fala otyłości wśród dorosłych i dzieci, która przyczynia się do wielu chorób związanych z odżywianiem się, jak cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe. W sumie około 70.000 Brytyjczyków umiera co roku przedwcześnie z powodu chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem.

"W przypadku Wielkiej Brytanii osoby wybierające niskiej jakości dietę powodują wzrost kosztów NHS [państwowej służby zdrowia] dla wszystkich" - zauważył Bruce Traill, profesor ekonomiki żywności na Uniwersytecie w Reading. "Zatem, pomijając już starania o ratowanie życia obywateli poprzez zachęcanie do zdrowszego odżywiania się, interwencja państwa w tym zakresie leży w interesie społecznym. W ramach badań przeanalizujemy zakres interwencji odgórnych, które podejmowano w krajach unijnych i innych w przeszłości. Interesuje nas przede wszystkim analiza sposobu, w jaki wiedza marketingowa z sektora prywatnego mogłaby zostać wykorzystana przez sektor publiczny w kampaniach promujących zdrowe odżywianie.

Poprzednie działania rządów unijnych w zakresie żywienia obejmowały zakazywanie reklamy niezdrowej żywności w kanałach telewizyjnych dla dzieci, promowanie spożywania owoców i warzyw, opracowanie nowych systemów etykietowania żywności oraz wdrażanie udoskonaleń w stołówkach szkolnych i przyzakładowych sektora publicznego w celu zachęcenia dzieci i dorosłych do zdrowego odżywiania się.

W ramach projektu EATWELL zebrane zostaną dane na temat poprzednich inicjatyw na rzecz zdrowego żywienia, na temat reakcji konsumentów oraz wpływu, jaki ewentualnie wywarły te inicjatywy na poziom otyłości i stan zdrowia. Wnioski zostaną zaprezentowane państwom członkowskim UE i Komisji Europejskiej.

Źródło: Uniwersytet w Reading:

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę