Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania pokazują, że dieta śródziemnomorska dobrze wpływa na organizm

Nowe badania naukowe pokazują, że kilka grup potraw w diecie śródziemnomorskiej odgrywa znacznie ważniejszą rolę niż inne w poprawianiu dobrobytu człowieka i przedłużaniu jego życia. Według wyników badań, przepisem na sukces jest spożywanie większej ilości owoców, warzyw, rośl...

Nowe badania naukowe pokazują, że kilka grup potraw w diecie śródziemnomorskiej odgrywa znacznie ważniejszą rolę niż inne w poprawianiu dobrobytu człowieka i przedłużaniu jego życia. Według wyników badań, przepisem na sukces jest spożywanie większej ilości owoców, warzyw, roślin strączkowych, orzechów i oliwy z oliwek. Prospektywne badanie kohortowe, opisane w czasopiśmie British Medical Journal, finansowane było częściowo z unijnego programu "Europa przeciw rakowi". Wiele badań naukowych poświęconych było już zaletom przestrzegania diety śródziemnomorskiej, ale te najnowsze są pierwszymi, w których podkreśla się rolę poszczególnych składników tej diety. "Przeanalizowaliśmy wkład dziewięciu powszechnie przyjętych składników diety śródziemnomorskiej (duże spożycie warzyw, owoców, orzechów, roślin strączkowych, ryb, owoców morza oraz płatków zbożowych; małe spożycie mięsa, produktów mięsnych i nabiałowych; wysoki udział mono-nienasyconych lipidów w stosunku do nasyconych; i umiarkowane spożycie etanolu) w odwrotność związku tej diety z umieralnością w ogóle" - czytamy w artykule. Naukowcy przyjrzeli się każdemu składnikowi klasycznej diety śródziemnomorskiej, bogatej w ryby, owoce morza oraz płatki zbożowe i ubogiej w nabiał, aby sprawdzić, czy którykolwiek z nich jest wyznacznikiem długowieczności. W tym celu, jak wyjaśnia profesor Dimitrios Trichopoulos z Harvard School of Public Health w USA, zespół dokonał oceny 23.349 kobiet i mężczyzn, u których nie zdiagnozowano wcześniej zaburzeń takich jak nowotwór czy cukrzyca, a którzy uczestniczyli w greckim segmencie programu EPIC (Europejskie badania prospektywne w zakresie raka i odżywiania się). Program EPIC realizowany jest przez 23 centra badawcze w 10 krajach Europy. Jego celem jest zbadanie roli czynników biologicznych, dietetycznych i środowiskowych oraz trybu życia w zachorowalności na raka i inne choroby przewlekłe. Przy zgłaszaniu swojego udziału w badaniach, każdy uczestnik proszony był o wypełnienie kwestionariuszy nt. swojej diety i trybu życia. Badanych pytano o aktywność fizyczną, przebyte choroby oraz nałóg palenia. Naukowcy informują, że dokonali oceny przestrzegania przez badanych tradycyjnej diety śródziemnomorskiej w skali od 0 do 10. Następnie przeprowadzano z uczestnikami wywiady kontrolne przez okres średnio 8,5 roku, w którym 1.075 badanych zmarło (z różnych przyczyn zmarły 652 osoby spośród grupy 12.694 która mieściła się w skali diety śródziemnomorskiej w przedziale 0-4, oraz 423 osoby z grupy 10.655 badanych, którzy w tej samej skali otrzymali 5 lub więcej punktów). "Stwierdziliśmy, że wśród osób bardziej trzymających się tradycyjnej diety śródziemnomorskiej - według wskazań skali diety śródziemnomorskiej - ogólny wskaźnik umieralności był niższy. Konkretnie, wzrost o dwa punkty w skali przestrzegania diety śródziemnomorskiej, a więc realna zmiana, wiązał się ze statystycznie znaczącym 14% spadkiem ogólnego wskaźnika umieralności" - jak wykazały badania. "W wielu badaniach analizujących wpływ diety śródziemnomorskiej na zdrowie autorzy snują przypuszczenia na temat procesów biologicznych prowadzących do jej oddziaływania, koncentrując się na możliwym anty-onkogenicznym [tj. przeciwnowotworowym] działaniu kwasu oleinowego, rezweratrolu i piceidu głównie w winie i kilku innych przeciwutleniaczach w oliwie z oliwek oraz potrawach roślinnych, jak również powszechnie uznanym dobroczynnym wpływie oliwy z oliwek na lipidy krwi." Podsumowując, mimo iż badania te nie dają wyników opisujących sytuację w sposób uniwersalny, jako że dieta ludzi różni się bez względu na to, czy mieszkają w tym samym kraju czy nie, ich wyniki pokazują, że punktacja uzyskana w skali diety śródziemnomorskiej "jest skutecznym narzędziem prognozowania umieralności, ponieważ łączy powiązania z umieralnością wielu indywidualnych składników w jedną i jednowymiarową skalę".

Kraje

Grecja

Powiązane artykuły