CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

GridCOMP ustanawia nowe standardy dla aplikacji sieciowych

Finansowany ze środków unijnych projekt, w ramach którego stworzono ramy "niewidzialnej sieci", aby stworzyć i obsługiwać wydajne aplikacje sieciowe na dużą skalę, osiągnął swoje cele, a ponadto przyczynił się do istotnego pogłębienia współpracy między partnerami konsorcjum. P...

Finansowany ze środków unijnych projekt, w ramach którego stworzono ramy "niewidzialnej sieci", aby stworzyć i obsługiwać wydajne aplikacje sieciowe na dużą skalę, osiągnął swoje cele, a ponadto przyczynił się do istotnego pogłębienia współpracy między partnerami konsorcjum. Projekt GridCOMP (Programowanie sieciowe z komponentami - zaawansowana platforma komponentowa dla zaawansowanej, niewidzialnej sieci) uzyskał dofinansowanie z budżetu "Zaawansowane technologie sieciowe, systemy i usługi" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Denis Caromel z francuskiego Instytutu Badań w Informatyce i Automatyce (INRIA), jednego z partnerów projektu GridCOMP, powiedział: "Głównym celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie struktury komponentowej odpowiedniej do opracowywania wydajnych aplikacji sieciowych". "Stworzona struktura jest wdrożeniem koncepcji "niewidzialnej sieci" - abstrahującej od szczegółów wdrożeniowych związanych z siecią (sprzętu, systemu operacyjnego, autoryzacji i zabezpieczeń, obciążenia, awarii itd.), które wymagają zwykle znacznych nakładów programistycznych, aby się z nim uporać. Dlatego GridCOMP umożliwia płynne komponowanie aplikacji i usług rozmieszczanych w różnych infrastrukturach, od małych po wielkie" - wyjaśnia. Aby zachęcić branżę do zainteresowania się tymi wynikami, specyfikacje Komponentowego Modelu Sieci (GCM) przechodzą obecnie proces homologacji w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Patricia Ho-Hune z Europejskiego Konsorcjum Badawczego ds. Informatyki i Matematyki, powiedziała: "Dzięki projektowi GridCOMP powstały silne więzy współpracy między partnerami ze świata nauki i przemysłu, co przynosi trwałe wyniki, wykorzystywane również po zakończeniu projektu". Dwóch partnerów GridCOMP, IBM i Atos Origin, planuje wspólnie wykorzystać wyniki GridCOMP, natomiast INRIA i jego jednostka zależna ActiveEon już pracują nad dalszym rozwojem i integracją struktury GridCOMP. Opracowano również narzędzie do wykorzystania zorientowanej komponentowo metody rozbudowy stworzonej przez GridCOMP. Narzędzie to, zwane GIDE, skróci cykl projektowania oprogramowania dzięki udostępnieniu użytkownikom wszystkiego, co niezbędne do skomponowania, kontrolowania i monitorowania własnych aplikacji sieciowych. Prowadzone są testy w środowisku produkcyjnym, aby potwierdzić operacyjność GridCOMP. Toni Arbona z Grid Systems w Hiszpanii, innego partnera w projekcie, powiedział: "Aby rozpowszechnić możliwości struktury GridCOMP, przygotowaliśmy cztery przykłady zastosowań przemysłowych. Stanowią one podstawowe wprowadzenie dla osób niezaznajomionych jeszcze z GCM, a przez to mają decydujące znaczenie dla sukcesu tej struktury". "Partnerzy przemysłowi wykorzystują swoje przykłady zastosowań, aby podkreślić zalety GridCOMP, zarówno te wewnętrzne, jak i te z punktu widzenia klienta. Przykłady te obejmują przetwarzanie rozszerzonych rekordów danych, projektowanie skrzydeł, identyfikację biometryczną w zabezpieczeniach oraz rejestry dziennych zaległości obrotowych w firmowych systemach fakturowania " - dodaje Arbona.