CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Nowy projekt unijny łączy najlepszych ekspertów w dziedzinie naukowego opracowywania preparatów

Nowy projekt finansowany z funduszy UE ma na celu połączyć w jedną sieć najlepszych na świecie ekspertów w dziedzinie naukowego opracowywania preparatów. Nazwany INFORM (Integrowanie nanoskali i preparatów), trzyletni projekt otrzymał 1,7 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego (...

Nowy projekt finansowany z funduszy UE ma na celu połączyć w jedną sieć najlepszych na świecie ekspertów w dziedzinie naukowego opracowywania preparatów. Nazwany INFORM (Integrowanie nanoskali i preparatów), trzyletni projekt otrzymał 1,7 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego (7PR). Naukowcy zajmujący się preparatami badają możliwości łączenia surowców w celu stworzenia nowych produktów. Jak mówią przedstawiciele Formulation Science and Technology Group z Wlk. Brytanii, jednego z partnerów projektu INFORM, "projektowanie preparatów jest zbliżone do opracowywania receptury, aczkolwiek przy użyciu bardzo specjalistycznych i wysoce zaawansowanych narzędzi oraz bardziej systematycznego podejścia". Przedmiot ten obejmuje tak różne dyscypliny jak chemia, inżynieria chemiczna, badania farmaceutyczne czy nauki biologiczne oraz styka się z zagadnieniami marketingowymi, opakowaniowymi, środowiskowymi i toksykologicznymi. Naukowe opracowywanie preparatów odgrywa istotną rolę w tworzeniu wielu nowych substancji codziennego użytku, jak np. produktów higienicznych, żywności, leków, środków czyszczących, a także agrochemikaliów oraz różnych powłok. Obecnie przemysł coraz częściej zwraca się do tej branży naukowej o pomoc w opracowaniu wydajnych, tanich i ekologicznych produktów. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii nie przeszły niezauważone przez społeczność naukową zajmującą się preparatami. Jednak włączenie nanomateriałów do preparatów wymaga gruntownej analizy wpływu tego typu substancji na zdrowie człowieka i środowisko. Celem projektu INFORM jest umożliwić najwyższej klasy specjalistom od preparatów dzielenie się najlepszymi praktykami w wykorzystywaniu nanomateriałów w swojej pracy. Prace prowadzone w ramach projektu skoncentrują się na sześciu priorytetowych obszarach: opracowywanie materiałów nanobiologicznych; wykorzystywanie i przetwarzanie nanoproszków; intensyfikacja a delikatne preparaty nanomateriałowe; chemia fizyczna w nanoskali; nanoskala a tworzenie inteligentnych i funkcjonalnych powłok, folii i taśm; oraz toksykologia i inne skutki zdrowotne nanomateriałów. Projekt ma zachęcić do wymiany pomysłów i wiedzy pomiędzy partnerami za pomocą różnych narzędzi. Fora naukowe oraz warsztaty techniczne wspomagać będą wymianę idei naukowych oraz prezentowanie wyników badań naukowych, podczas gdy sesje kontaktowe pomogą naukowcom wyszukać i ugruntować kontakty do wykorzystania we wspólnych pracach w przyszłości. Misje faktograficzne pozwolą partnerom lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby i możliwości, a misje handlowe będą promować wymianę umiejętności, pomysłów, usług i produktów. Poza tym promowanie wymiany naukowców umocni relacje pomiędzy partnerami projektu, którzy są porozrzucani po całym świecie. Projekt INFORM koordynowany jest przez Uniwersytet w Manchesterze, podczas gdy 17 partnerów projektu pochodzi z takich krajów jak Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Izrael, Malezja, Niemcy, Singapur, Szwecja, USA i Wlk. Brytania. Są wśród nich uczelnie wyższe, państwowe laboratoria badawcze oraz przedsiębiorstwa.