CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Grant startowy organizacji ERC jako pomoc w rozpoczęciu niezależnych badań naukowych nad cukrzycą

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council, w skrócie ERC) zezwoliła na rozpoczęcie badań przez dr Lehtonen i jej zespół badawczy nad powstawaniem albuminurii będącej oznaką chorób wątroby. Fundusz organizacji ERC, znany jako grant startowy, umożliwia ...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council, w skrócie ERC) zezwoliła na rozpoczęcie badań przez dr Lehtonen i jej zespół badawczy nad powstawaniem albuminurii będącej oznaką chorób wątroby. Fundusz organizacji ERC, znany jako grant startowy, umożliwia początkującym naukowcom prowadzenie niezależnych badań. Dr Sanna Lehtonen z Uniwersytetu Helsińskiego w Finlandii jest jednym z dwustu liderów badań, którym zostały przyznane środki w wysokości do 2 mln euro (na okres 5 lat) z najnowszej puli grantu startowego organizacji ERC. Pierwsza pula funduszy została rozdysponowana w 2007 roku. Na samodzielnie określone tematy badań i obszary badawcze wsparcie od organizacji ERC otrzymało 299 naukowców. Grant startowy daje rozwijającym się naukowcom szansę, by przestać pracować pod przewodnictwem innych liderów i by objąć kierownictwo nad własnym zespołem badawczym. Co ważne, taka inicjatywa daje także kandydatom swobodę zgłaszania własnych pomysłów zamiast ubiegania się o projekty badawcze w ramach zgłoszeń na z góry określone tematy. "Otrzymanie grantu z organizacji ERC było dla mnie fantastyczną wiadomością. Teraz możemy dokonać rzeczy, o których wcześniej mogliśmy tylko marzyć", mówi dr Lehtonen, której zespół wykorzystał fundusze do badań nad poważnym powikłaniem cukrzycowym w projekcie o nazwie DiaDrug. Powikłanie to, nazywane nefropatią, pojawia się u jednej trzeciej cierpiących na cukrzycę. Najwcześniejszym jej objawem jest mikroalbuminuria, która może nawet doprowadzić do choroby nerek wymagającej w rezultacie dializy lub przeszczepu. Wzrost ryzyka nefropatii cukrzycowej jest powiązany z odpornością na insulinę. Dwa cele projektu DiaDrug to badanie związku tej odporności i powstawania albuminurii oraz lepsze zrozumienie mechanizmów prowadzących do wykształcenia odporności na insulinę w podocytach (kłębkowate komórki nabłonkowe). Według dr Lehtonen niedawno odkryto, że podocyty reagują na insulinę i podczas pobudzania tą substancją zwiększają swój pobór glukozy. "Nasze badania koncentrują się na analizie roli sygnalizacji insulinowej i transportu glukozy oraz regulacji aktynowego cytoszkieletu podocytów, co ma na celu określenie mechanizmów prowadzących do zakłóceń w funkcji ultrafiltracji wątroby i rozwoju albuminurii", wyjaśnia. Dr Lehtonen prowadziła badania w tym zakresie od wczesnych lat dziewięćdziesiątych i ma nadzieję na identyfikację leku działającego we wczesnej fazie nefropatii. "Liczba zachorowań na cukrzycę na całym świecie rośnie w alarmującym tempie. Dysfunkcja nerek jest jednym z najbardziej poważnych powikłań i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia", zauważa dr Lehtonen. "Leczenie cukrzycy stanowi znaczną część kosztów opieki zdrowotnej we wszystkich krajach. Dlatego obecnie trwają intensywne badania nad mechanizmami prowadzącymi do rozwoju powikłań, szczególnie nefropatii, oraz ich identyfikacją we wczesnej fazie rozwoju. Opracowywane są także nowe leki i ich nośniki w celu uniknięcia rozwoju tego typu komplikacji".

Kraje

Finlandia