Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Według raportu przybrzeżny przemysł energetyczny jest w stanie pokryć 10% zapotrzebowania energetycznego Europy.

Nowy raport opublikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (EWEA) przewiduje, że europejskie przybrzeżne elektrownie wiatrowe - zarówno te istniejące, jak i planowane - będą wkrótce w stanie dostarczać 10% potrzebnej Europie energii elektrycznej. Raport zatytu...
Według raportu przybrzeżny przemysł energetyczny jest w stanie pokryć 10% zapotrzebowania energetycznego Europy.
Nowy raport opublikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (EWEA) przewiduje, że europejskie przybrzeżne elektrownie wiatrowe - zarówno te istniejące, jak i planowane - będą wkrótce w stanie dostarczać 10% potrzebnej Europie energii elektrycznej. Raport zatytułowany "Oceans of opportunity" (Oceany szans) zaprezentowano 14 września na konferencji European Offshore Wind 2009 (Europejska Przybrzeżna Energia Wiatrowa) w Sztokholmie.

Razem wszystkie proponowane i realizowane projekty związane z przybrzeżną energią wiatrową mogą potencjalnie dostarczyć ponad 100 gigawatów (GW) energii elektrycznej dla 18 krajów europejskich, z których 15 to unijne państwa członkowskie. Według stowarzyszenia EWEA 100 GW pozwoli wytworzyć 373 terawatogodziny (TWh) i uniknąć emisji do atmosfery ponad 200 milionów ton dwutlenku węgla (CO2) każdego roku.

Aby osiągnąć ten cel, raport EWEA wzywa Komisję Europejską, rządy państw członkowskich, organy ustawodawcze, operatorów systemów transmisyjnych oraz branżę energetyki wiatrowej do podjęcia skoordynowanych działań w zakresie wdrażania projektów, a także udzielenia wsparcia sferze badawczo-rozwojowej. Według raportu skoordynowane działanie jest także niezbędne w celu ominięcia przeszkód w zakresie łańcucha zaopatrzenia, opóźniających planowe wdrożenie projektów.

Stowarzyszenie EWEA proponuje wprowadzenie w europejskim sektorze przybrzeżnej energetyki wiatrowej mechanizmu płatności w formie dobrowolnych działań podejmowanych przez odpowiednie państwa członkowskie i koordynowanych przez Komisję Europejską. Mechanizm ten może przyspieszyć tempo rozwoju technologicznego i przyciągnąć inwestorów.

Raport stowarzyszenia EWEA podkreśla też, iż niezbędna jest zmiana nastawienia do sieci elektroenergetycznych: �Należy zaprzestać myślenia o sieciach elektroenergetycznych w kategoriach krajowej infrastruktury i rozpocząć budowę sieci morskich i nadbrzeżnych, umożliwiających handel elektrycznością na skalę europejską".

Podczas konferencji w Sztokholmie głos na temat przybrzeżnej energii wiatrowej zabrał szwedzki minister ds. przedsiębiorczości i energii Maud Olfsson, przedstawiciel obecnego szwedzkiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej: "Kapitał na inwestycje został zgromadzony, firmy budowlane są gotowe do podjęcia działań. Jeżeli rządy będą gotowe poprzeć tę inicjatywę, możemy zrewolucjonizować przyszłość energetyczną Europy".

Z kolei komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs zapewnił wszystkich interesariuszy o wsparciu Komisji: "Wykorzystanie energii europejskich wiatrów przybrzeżnych (�) może stanowić odpowiedź na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi: wyczerpywanie się lokalnych zasobów energetycznych, rosnące ceny paliw oraz prawdopodobieństwo występowania zakłóceń w dostawie energii. Komisja Europejska jest głęboko zaangażowana we wspieranie inicjatyw w zakresie przybrzeżnej energii wiatrowej oraz w działania na rzecz realizacji zaplanowanych projektów".

W odniesieniu do pierwszego dokumentu Komisji poświęconemu wyłącznie przybrzeżnej energii wiatrowej komisarz Piebalgs powiedział: "Pomimo iż autentyczne polityczne zaangażowanie na szczeblu unijnym w zakresie przybrzeżnej energii wiatrowej jest czymś relatywnie nowym, Komisja Europejska w obecnej kadencji zdążyła już dać jego niezbity dowód w swoich działaniach". Komunikat Komisji "Morska energia wiatrowa: Działania niezbędne do realizacji celów polityki energetycznej w perspektywie roku 2020 i dalszej" został przyjęty pod koniec 2008 roku.

W maju 2009 r. zostało zatwierdzone zwiększone wsparcie finansowe ze strony Komisji - z budżetu europejskiego planu naprawy gospodarczej na lata 2009 i 2010 na projekty związane z przybrzeżną energią wiatrową przeznaczono 565 mln euro.

"Wierzę, że to początek istotnego zwiększenia środków finansowych poświęconych na badania niskowęglowych technologii energetycznych" - stwierdził komisarz Piebalgs. "Większe fundusze są ważnym czynnikiem prowadzącym do wzrostu innowacyjności w zakresie wykorzystania energii wiatrów przybrzeżnych, jak również warunkiem dalszej redukcji kosztów oraz utrzymania wiodącej pozycji Europy na tym polu". W celu zapewnienia realizacji projektów komisarz wezwał kraje członkowskie UE do wdrożenia mechanizmów wsparcia zgodnych z krajowymi planami działań w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej; Komisja Europejska

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę