Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy wykorzystują technologię mapowania do walki z upośledzeniem wzroku

Orientacja przestrzenna w nowych miejscach często sprawia nam trudności. Można więc wyobrazić sobie, jak trudne musi to być dla ludzi niewidomych lub niedowidzących. Naukowcy z Grupy Systemów Wizualizacyjnych i Interaktywnych (VIS) Uniwersytetu w Stuttgarcie pracują nad opraco...

Orientacja przestrzenna w nowych miejscach często sprawia nam trudności. Można więc wyobrazić sobie, jak trudne musi to być dla ludzi niewidomych lub niedowidzących. Naukowcy z Grupy Systemów Wizualizacyjnych i Interaktywnych (VIS) Uniwersytetu w Stuttgarcie pracują nad opracowaniem przenośnego urządzenia nawigacyjnego mającego za zadanie pomoc niewidomym i niedowidzącym studentom w poruszaniu się w nieznanym otoczeniu. Według naukowców urządzenie łączy w sobie funkcje czujnika informacji lokalnych z czytnikiem danych na temat modeli środowiskowych. Informacje można uzyskać za pomocą głosu lub alfabetu Braille�a. Dane z czujników są nieustannie porównywane z danymi na temat modeli środowiskowych. Projekt ASBUS (Uniwersytet w Stuttgarcie na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych sensorycznie) został rozpoczęty w styczniu bieżącego roku i ma na celu przeprowadzenie mapowania obszaru całego uniwersytetu. Zgodna z konwencjami i prawami dotyczącymi łatwości dostępu, określonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), samodzielna nawigacja w ramach przestrzeni publicznej uniwersytetu byłaby dużymi ułatwieniem dla osób potrzebujących. Grupa VIS współpracuje z Centrum Badawczym na Rzecz Niewidomych i Niedowidzących Studentów (SZS) niemieckiego Uniwersytetu w Karlsruhe. Niektóre instytucje badawcze i publiczne wyraziły już zainteresowanie wykorzystaniem technologii wsparcia nawigacyjnego osób niedowidzących. Cyfrowe hierarchiczne dwuwymiarowe modele środowiskowe mają ułatwić użytkownikom poruszanie się po terenie uniwersytetu. Modele te zawierają szeroki zakres informacji na temat otoczenia oraz głównych punktów orientacyjnych, takich jak przyciski wezwania windy czy drzwi działające w oparciu o znaczniki identyfikacji radiowej (RFID). Grupa VIS zaprojektowała także system TANIA (Asystent informacyjny w zakresie nawigacji dotykowej i akustycznej) wykorzystywany przez osoby niewidome do uzyskiwania informacji o obecnej lokalizacji oraz obiektach umiejscowionych w jej pobliżu. Zespół badaczy, który jest kierowany przez dra Andreasa Huba, stwierdził, że system oferuje użytkownikom szereg możliwości nawigacyjnych oraz informacji o otoczeniu łącznie z danymi kontaktowymi. Badacze dodali, że możliwe jest zaimplementowanie obsługi większości informacji tekstowych w oparciu o usługę lokalizacji. Oznacza to między innymi możliwość dostępu do informacji o godzinach otwarcia biblioteki lub stołówki. Do tej pory niewidomi użytkownicy systemu TANIA mogli korzystać z nawigacji do poruszania się po budynku wydziału informatyki oraz stacji metra Uniwersytetu w Stuttgarcie. Następnym etapem będzie rozszerzenie systemu w celu objęcia nim pozostałych stacji metra. Będzie on przebiegał we współpracy z firmami świadczącym usługi transportu publicznego. Celem jest ułatwienie dostępu do terenu uniwersytetu oraz przemieszczania się pomiędzy budynkami. Badacze doszli też do wniosku, że wszyscy możemy skorzystać na uchwaleniu prawa dotyczącego dostępności przestrzeni i budynków publicznych. Osoby pełnosprawne także często miewają problemy z orientacją na terenie uniwersytetu. Informacje zebrane i dostarczone w ramach projektu ASBUS znacznie ułatwią poruszanie się po nieznanym terenie. Projekt ASBUS otrzymał od Uniwersytetu w Stuttgarcie wsparcie finansowe w wysokości ponad 370 tys. euro.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły