Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wyniki badań drepanocytów zachęcają do szczepień ochronnych dzieci

Wyniki nowych badań pokazują, że anemia sierpowata może nie powodować śmierci wśród afrykańskich dzieci, jeżeli byłyby one poddawane szczepieniom ochronnym przeciw pospolitym zakażeniom, a noworodki byłyby badane pod kątem tej choroby. Opublikowane w czasopiśmie The Lancet wyn...

Wyniki nowych badań pokazują, że anemia sierpowata może nie powodować śmierci wśród afrykańskich dzieci, jeżeli byłyby one poddawane szczepieniom ochronnym przeciw pospolitym zakażeniom, a noworodki byłyby badane pod kątem tej choroby. Opublikowane w czasopiśmie The Lancet wyniki euro-afrykańskich badań pokazują, że dzieci zapadają na tę chorobę z powodu osłabienia układu immunologicznego, który nie jest w stanie zwalczać infekcji bakteryjnych. Anemia sierpowata daje o sobie znać na całym świecie, niemniej Afryka, gdzie co roku rodzi się 200.000 dzieci dotkniętych tą chorobą, pozostaje jej głównym celem. Choroba ta jest wrodzoną formą anemii charakteryzującą się nieprawidłowymi krwinkami, które przyjmują kształt półksiężyca. Najbardziej dotknięte są kończyny i narządy, ponieważ komórki nie mogą swobodnie przepływać przez naczynia krwionośne i tworzą skupiska, które mogą zablokować przepływ krwi do obszarów potrzebujących jej. Może pojawić się wiele powikłań, w tym uszkodzenie narządów. Naukowcy z Kenii i Wlk. Brytanii podkreślili, że mimo iż co roku odnotowywana jest ogromna liczba przypadków, aż 90% dzieci umiera zanim choroba zostanie u nich w ogóle zdiagnozowana. Jak twierdzą, diagnoza następuje często zbyt późno. Naukowcy przypuszczali już wcześniej, że przyczyną zgonów były ostre infekcje, lecz nie uzyskano jak dotąd żadnych namacalnych dowodów na to. W ramach ostatnich badań, naukowcy z Kenijskiego Instytutu Badań Medycznych (KEMRI) wraz z kolegami ocenili próbki krwi pobrane od dzieci w wieku do 14 lat, które były leczone w miejscowym szpitalu w okresie od 1998 do 2008 r. Zespół przeprowadził testy na bakteriemię (infekcję bakteryjną krwi) i przebadał próbki pozytywne pod kątem anemii sierpowatej. Wśród próbek pobranych od 40.000 osób naukowcy zidentyfikowali ponad 2.000 przypadków bakteriemii. Należy zauważyć, że podczas gdy mniej niż 3 dzieci na 1.000 w ogólnej populacji zapada na anemię sierpowatą, liczba ta wzrasta do 60 na 1.000 w grupie dzieci hospitalizowanych z powodu bakteriemii. Zdaniem naukowców to dowodzi, że afrykańskie dzieci chore na anemię sierpowatą są poważnie zagrożone bakteriemią. "Wyniki naszych badań stanowią silny argument dla wprowadzenia programów szczepień, obejmujących wszystkie dzieci w Afryce, co radykalnie poprawiłoby szanse na przeżycie dzieci, które rodzą się z anemią sierpowatą" - wyjaśnia kierownik badań, dr Tom Williams z Uniwersytetu Oksfordzkiego. "Polityka zdrowotna powinna opierać się na niezbitych dowodach, takich jak wyniki ostatnich badań, a nie na pogłoskach i osobistych preferencjach" - podkreśla. Anemia sierpowata odpowiada za 25% wszystkich zgonów dzieci w kenijskim mieście Kilifi. Większość przypadków jest spowodowana infekcjami bakteryjnymi, jak pokazują wyniki badań. "Do tej pory anemia sierpowata nie stanowiła wysokiego priorytetu w afrykańskich programach zdrowotnych, pomimo stosunkowo wysokiego wpływu na umieralność dzieci, która znacznie przekracza szacunki związane z HIV [wirusem nabytego zespołu braku odporności]" - mówi dr Williams. Do najczęstszych przyczyn bakteriemii u dzieci chorych na anemię sierpowatą należy paciorkowiec zapalenia płuc (41% odnotowanych przypadków) i Haemophilus influenzae typ b (12% odnotowanych przypadków). Tego typu przypadki bakteriemii mogą prowadzić do poważnych chorób takich jak zapalenie opon, ale można im zapobiegać poprzez szczepienia.