Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Dlaczego starsi pracownicy lepiej radzą sobie ze stresem?

Według opublikowanego w tym tygodniu w Wlk. Brytanii raportu, poziom stresu osiąga szczyt w wieku około 50-55 lat, po czym spada wraz ze zbliżaniem się do emerytury. Napisano w nim również, że stres związany z pracą może utrzymywać się jeszcze na emeryturze. Raport pt. "Star...

Według opublikowanego w tym tygodniu w Wlk. Brytanii raportu, poziom stresu osiąga szczyt w wieku około 50-55 lat, po czym spada wraz ze zbliżaniem się do emerytury. Napisano w nim również, że stres związany z pracą może utrzymywać się jeszcze na emeryturze. Raport pt. "Starzenie się, stres związany z pracą i zdrowie" został sporządzony przez Instytut Pracy, Zdrowia i Organizacji w Wlk. Brytanii. Jest to pierwszy, kompleksowy raport przygotowany w Wlk. Brytanii na temat stresu związanego z pracą, który koncentruje się przede wszystkim na wieku, a przygotowany został w imieniu trzech organizacji zajmujących się osobami starszymi: TAEN (Age and Employment Network), Age Concern oraz Help the Aged. "Uważa się, że stres związany z pracą jest odpowiedzialny za więcej straconych dni roboczych niż jakakolwiek inna przyczyna i staje się jasne, że jest również czynnikiem wpływającym na gotowość i zdolność starszych pracowników do pozostania czynnym zawodowo" - wyjaśnia Amanda Griffiths, z Uniwersytetu w Nottingham, która kierowała badaniami. "Stąd ochrona przyszłych starszych pracowników, jak również tych obecnych, będzie procentować, ponieważ starsi pracownicy będą stanowić większą część siły roboczej w przyszłości." Raport ukazał się w ważnym momencie, gdyż lata pracy ulegają obecnie w Wlk. Brytanii wydłużeniu i wielu brytyjskich pracowników będzie nadal pracować, już po osiągnięciu tradycyjnie stosowanego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Niższy poziom stresu zgłaszali starsi pracownicy zbliżający się do emerytury - być może dlatego, że opuścili już bardziej wymagające stanowiska, aby zająć się czymś łatwiejszym. Z drugiej strony większy staż pracy może również zapewniać pracownikowi pełniejszą kontrolę nad swoim życiem zawodowym, zmniejszając w ten sposób stres. Chris Ball, dyrektor naczelny TAEN, powiedział: "Ten raport wypełnia poważną lukę w naszej wiedzy na temat tego, w jaki sposób stresująca praca może wpływać na ludzi pod koniec ich życia zawodowego oraz na emeryturze. Zmiany demograficzne i starzejące się populacje sprawiły, że priorytetem stało się wydłużanie życia zawodowego w Wlk. Brytanii i poza jej granicami." W raporcie zasugerowano, że sytuacje stresowe należy rozpoznawać i tam gdzie to możliwe usuwać. Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest powierzanie starszym pracownikom większej kontroli nad swoją pracą, umożliwianie bardziej elastycznych godzin pracy oraz większe uznanie dla ich wkładu. Jak mówi profesor Griffiths: "Wraz z wiekiem mogą się zmieniać także nasze priorytety, gdyż często pojawiają się obowiązki związane z opieką lub potrzeba spędzania większej ilości czasu z wnukami, a także inne zainteresowania. Praca i kariera mogą już nie być głównymi siłami napędowymi. Sprawienie, aby praca była atrakcyjna i elastyczna, by ułatwić starszym osobom utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a innymi zainteresowaniami może stanowić bardzo ważny krok naprzód."