Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy odkrywają, jak dzikie zwierzęta wywołują infekcję bydła

Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych, odkryli, że dzikie zwierzęta mogą pełnić rolę żywiciela bakterii, która wiąże się prawdopodobnie z chorobą Crohna - zapalną chorobą jelita. Odkrycia opisane w ogólnodostępnym czasopiśmie BMC Microbiology, potwierdzają...

Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych, odkryli, że dzikie zwierzęta mogą pełnić rolę żywiciela bakterii, która wiąże się prawdopodobnie z chorobą Crohna - zapalną chorobą jelita. Odkrycia opisane w ogólnodostępnym czasopiśmie BMC Microbiology, potwierdzają teorie o rezerwuarach infekcji wśród dzikich zwierząt. Badania były prowadzone w ramach projektów ASSESS MPTB RISK oraz PARA-TB TRANSMISSION, dofinansowanych z Piątego Programu Ramowego (5PR) UE na kwotę odpowiednio 719.224 EUR i 1.3 mln EUR. Naukowcy pracujący pod kierunkiem Instytutu Badawczego Moredun w Szkocji, Wlk. Brytania, rzucili światło na sposób, w jaki bakterie Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (Map) wywołują u dorosłego bydła paratuberkulozę, zwaną inaczej chorobą Johnego, która jest nieuleczalna i wyniszczająca organizm. Przeniesienie bakterii z dzikich zwierząt na bydło może spowodować znaczne straty zarówno w sektorze hodowlanym, jak i innych powiązanych branżach. "Epidemiologia bakterii Map jest słabo poznana, zwłaszcza pod względem roli rezerwuarów wśród dzikich zwierząt oraz kontrowersyjnego zagadnienia potencjału zoonotycznego (choroba Crohna)" - czytamy w raporcie. Brytyjscy naukowcy wraz z kolegami z Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Norwegii wykorzystali 3 techniki ustalania genotypu, aby zidentyfikować określone szczepy Map w 164 próbkach pobranych od 19 gatunków bydła i dzikich zwierząt. "Uzyskano identyczne genotypy bakterii Map wyizolowanej z różnych gatunków żywicieli zamieszkujących na tym samy terenie, co zdecydowanie sugeruje, że zachodzi przenoszenie międzygatunkowe" - napisali autorzy raportu. "Bakteria Map zakaża rozmaite dzikie zwierzęta i gatunki żywicieli, które mogą potencjalnie posłużyć za rezerwuar infekcji zwierząt hodowlanych i doprowadzić do poważnych perturbacji w kontroli nad rozprzestrzenianiem się paratuberkulozy." Zdaniem naukowców bakteria Map jest powiązania z bakterią wywołująca gruźlicę u ludzi i krów. Bakterię Map powiązano również z chorobą Crohna u ludzi oraz z poważnymi przypadkami biegunki u przeżuwaczy. "Prace badawcze podjęto w celu ustalenia zróżnicowania genetycznego bakterii Map, pogłębienia naszej wiedzy na temat zakresu i rozmieszczenia żywicieli oraz oceny możliwości przenoszenia międzygatunkowego" - napisali autorzy. Zespół oświadczył, że należy podjąć dalsze prace, aby określić rolę rezerwuarów infekcji wśród dzikich zwierząt oraz sprawdzić, czy przenoszenie się infekcji ma charakter aktywny czy pasywny. Dalsze badania sprawdzą również, kiedy i w jaki sposób dzikie zwierzęta mają kontakt z udomowionymi przeżuwaczami. Projekt ASSESS MPTB RISK (Epidemiologia paratuberkulozy i ocena ryzyka - nowe metodologie identyfikacji charakterystycznych markerów szczepów) oraz projekt PARA-TB TRANSMISSION (Rola dzikich zwierząt w epidemiologii Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis u udomowionych przeżuwaczy w Europie) zostały dofinansowane z tematu "Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami" 5PR.