Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

UE nie ustaje w walce na rzecz ograniczenia badań na zwierzętach

Dnia 6 listopada w czasie konferencji w Brukseli, Belgia, Günter Verheugen - Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Janez Potocnik - Komisarz ds. Nauki i Badań ponownie dali wyraz zaangażowaniu UE w ograniczanie badań na zwierzętach.

W konferencji, która odbyła się w rama...
UE nie ustaje w walce na rzecz ograniczenia badań na zwierzętach
Dnia 6 listopada w czasie konferencji w Brukseli, Belgia, Günter Verheugen - Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Janez Potocnik - Komisarz ds. Nauki i Badań ponownie dali wyraz zaangażowaniu UE w ograniczanie badań na zwierzętach.

W konferencji, która odbyła się w ramach "Europejskiego partnerstwa na rzecz alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach" (EPAA), wzięli również udział przedsiębiorcy. Zawiązane w 2005 r. partnerstwo EPAA jest platformą bezprecedensowej współpracy między światem nauki a sektorem przemysłowym na rzecz ograniczenia cierpień zwierząt w kontekście badań naukowych.

Cele EPAA opierają się na zasadzie 3R (ang. replacement, reduction, refinement) czyli zastępowanie, ograniczanie i doskonalenie. Aby umożliwić rozwój tego nowego podejścia, Komisja Europejska i przedsiębiorstwa będące członkami EPAA intensywnie pracują nad wprowadzeniem nowych metod badań i transferu technologii, które ograniczą potrzebę przeprowadzania badań na zwierzętach.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w EPAA udostępnią na przykład swoje bazy danych, aby promować międzysektorowy dostęp do wyników badań, informacji i metod oraz aby sprzyjać transferowi technologii, ograniczając w ten sposób potrzebę badań z udziałem zwierząt. Przedsiębiorstwa korzystać będą również z nowych i innowacyjnych metodologii pozyskiwania informacji toksykologicznych bez uciekania się do badań na zwierzętach.

Kolejną inicjatywą przyjętą przez przedsiębiorstwa zrzeszone w EPAA jest dostarczanie danych na potrzeby dostosowania rozszerzonych "badań jednopokoleniowych" - opracowanych pierwotnie do produkcji środków ochrony roślin - w celu wykorzystania ich w innych branżach. Jeżeli naukowcy będą mogli wykorzystać jedno pokolenie zwierząt do badań długoterminowych, liczba zwierząt potrzebnych do tego typu badań ulegnie zmniejszeniu.

Aby osiągnąć te cele, pod egidą Komisji Europejskiej i EPAA uruchomionych zostało kilka projektów na różne tematy, np. jak najlepiej wykorzystać i powiązać dane z różnych źródeł, aby zastąpić tradycyjne badania na zwierzętach; innowacyjne badania nad szczepionkami, aby jak najprędzej zastąpić badania in vivo badaniami in vitro; oraz promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach.

Günter Verheugen i Janez Potocnik wspólnie oświadczyli: "Powstanie EPAA w 2005 r. odzwierciedlało nasze zdecydowane przekonanie, że alternatywne podejście w ustawowych testach kontrolnych należy potraktować priorytetowo, aby poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia człowieka, wyrządzając przy tym jak najmniejszą krzywdę zwierzętom w doświadczeniach naukowych. Co więcej, jesteśmy etycznie zobowiązani do unikania ich niepotrzebnego cierpienia. W związku z tym ustawodawcy i przedsiębiorcy zawiązali konstruktywne partnerstwo, aby podjąć wszelkie możliwe działania w celu opracowania metod, które zastąpią, udoskonalą i ograniczą badania na zwierzętach. Nasza wspólna wizja już przyniosła wymierne rezultaty."

Wykorzystywanie zwierząt w doświadczeniach naukowych zawsze budziło wiele kontrowersji i emocji. W marcu 2009 r., po 10-letniej debacie, Parlament Europejski wprowadził ostatecznie zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach w UE, co było powodem do radości wśród obrońców praw zwierząt, niemniej inne doświadczenia naukowe nadal są prowadzone. Poprzez powołanie EPAA Unia Europejska wyraziła jednak swoje zaangażowanie w ograniczanie badań na zwierzętach.

Źródło: Komisja Europejska

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę