Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe odkrycia podważają tradycyjną teorię pamięci

Brytyjscy i niemieccy naukowcy obserwujący pacjentów z zaburzeniami pamięci odkryli, że część mózgu tradycyjnie wiązana z pamięcią długotrwałą może również odgrywać rolę w pamięci krótkotrwałej. Według naukowców odkrycia oznaczają, że tradycyjne myślenie o funkcjonalnych i ana...

Brytyjscy i niemieccy naukowcy obserwujący pacjentów z zaburzeniami pamięci odkryli, że część mózgu tradycyjnie wiązana z pamięcią długotrwałą może również odgrywać rolę w pamięci krótkotrwałej. Według naukowców odkrycia oznaczają, że tradycyjne myślenie o funkcjonalnych i anatomicznych różnicach między pamięcią krótkotrwałą a długotrwałą wymaga zrewidowania. Badania skoncentrowały się na hipokampie, obszarze mózgu znanym ze swojej roli w pamięci długotrwałej, w pamięci przestrzennej i orientacji. To również jeden z pierwszych obszarów dotykanych przez chorobę Alzheimera, co skutkuje objawami takimi jak kłopoty z pamięcią i dezorientacja. Aby sprawdzić związek pamięci krótkotrwałej z myśleniem bazującym na dłuższych przedziałach czasu, naukowcy obserwowali chorych na padaczkę skroniową. Zaburzenie to powoduje dysfunkcję hipokampa, prowadząc do kłopotów z pamięcią krótkotrwałą. Naukowcy prosili pacjentów o obejrzenie i zapamiętanie zdjęć obrazów z życia codziennego, np. krzeseł w pokoju dziennym. Grupa została poddana badaniom niedługo potem - w długich i krótkich odstępach czasu mierzono aktywność mózgu poszczególnych pacjentów. "Pamięć krótkotrwała umożliwia utrzymywanie się w mózgu informacji z przelotnych zdarzeń w formie aktywnych obrazów" - napisali naukowcy. "To stwarza warunki do zachowań ukierunkowanych na cel, takich jak podejmowanie decyzji i uczenie się w celu wykorzystywania informacji poza ich przejściową dostępnością czuciową." Pacjenci nie byli w stanie zachować w pamięci zależności przestrzennych przedmiotów na zdjęciu, takich jak to czy stół stał na lewo czy na prawo od krzeseł. Ten typ myślenia wymagał skoordynowanej aktywności sieci obszarów przetwarzania wzrokowego i obszarów skroniowych mózgu. Pacjenci mieli jednak problemy z tymi obszarami mózgu z powodu stwardnienia hipokampa wywołanego przez padaczkę skroniową. "Zgodnie z naszymi przewidywaniami pacjenci nie byli w stanie po upływie 60 minut odróżnić zdjęć obejrzanych od nowych, ale radzili sobie normalnie po upływie pięciu sekund" - stwierdza profesor Emrah Duzel z University College w Londynie, Wlk. Brytania, który brał udział w badaniach. "Jednakże nawet po upływie pięciu sekund ujawnił się uderzający niedobór, kiedy poprosiliśmy o przypomnienie sobie szczegółów ustawienia przedmiotów na zdjęciach." Naukowcy przeprowadzili te same testy na grupie zdrowych osób dorosłych, monitorując również ich fale mózgowe. Następnie porównano wyniki obydwu grup. Naukowcy stwierdzili, że hipokamp ma "decydujące znaczenie, pod względem behawioralnym i funkcjonalnym, dla obsługi konfiguracyjno-relacyjnej (CR), koordynując potyliczne i skroniowe obszary mózgu w paśmie częstotliwości theta". Co istotne, tę funkcję hipokampa odróżniono od podobnego procesu, który wykorzystuje inne regiony mózgu. To oznacza, że w mózgu istnieją dwie, odrębne sieci pamięci krótkotrwałej. Ta, która funkcjonuje niezależnie od hipokampa, pozostaje nietknięta nawet u pacjentów cierpiących na zaburzenia związane z hipokampem. "Wyniki najnowszych obserwacji behawioralnych już zaczęły kwestionować utrzymujące się przez pół wieku klasyczne rozróżnienie na pamięć długotrwałą i krótkotrwałą" - mówi Nathan Cashdollar, również z University College w Londynie. "To pierwszy funkcjonalny i anatomiczny dowód pokazujący, które mechanizmy są wspólne dla pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, a które są niezależne."

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły