Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Klimat odczuwa wpływ transportu

Transport wpływa na klimat, a eksperci twierdzą, że sytuacja będzie się pogarszać. Dane pokazują, że dziesięć lat temu transport odpowiadał za około 10% całego ocieplenia antropogenicznego netto, na szczycie listy znalazł się dwutlenek węgla (CO2), a za nim troposferyczny ozon...
Klimat odczuwa wpływ transportu
Transport wpływa na klimat, a eksperci twierdzą, że sytuacja będzie się pogarszać. Dane pokazują, że dziesięć lat temu transport odpowiadał za około 10% całego ocieplenia antropogenicznego netto, na szczycie listy znalazł się dwutlenek węgla (CO2), a za nim troposferyczny ozon (O3). Naukowcy z Ośrodka Międzynarodowych Badań nad Klimatem i Środowiskiem (CICERO) z siedzibą w Oslo, Norwegia, obliczyli wpływ transport na globalne ocieplenie w nadchodzących latach. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Atmospheric Environment, stanowią część finansowanego ze środków unijnych projektu QUANTIFY (Ilościowe określanie wpływu globalnych i europejskich systemów transportowych na klimat), który otrzymał 8,39 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR).

Jan S. Fuglestvedt, dyrektor naukowy CICERO, powiedział, że emisje pochodzące z transportu zwiększą trzykrotnie lub czterokrotnie globalne ocieplenie w ciągu kolejnych 40 lat. Zespół naukowców wyjaśnił, że w 2050 r. według trzech z czterech scenariuszy transport wygeneruje 15% całkowitego, antropogenicznego globalnego ocieplenia. Emisje wzrosną również w innych sektorach. Tuż przed XXII w. wkład transportu w antropogeniczne ocieplenie może osiągnąć 20%.

"Intensyfikacja ruchu podróżnych i handlu międzynarodowego powoduje wzrost emisji" - wyjaśnia dr Fuglestvedt. "Największy udział, który prawdopodobnie utrzyma się w przyszłości, ma transport drogowy."

Naukowcy twierdzą, że głównym zanieczyszczeniem pochodzącym z ruchu drogowego jest CO2. Przewidują również wzrost tych emisji, a spadek innych. Różne gazy i cząstki emitowane przez sektor transportu wpływają na klimat, część z nich schładza, a część ociepla Ziemię; podobnie jak skutki części z nich utrzymują się przez wiele lat, podczas gdy innych jedynie przez krótki czas.

Według naukowców istnieją cztery różne scenariusze dotyczące emisji pochodzących z transportu, które uwzględniają różne założenia w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu populacji.

"Badania oparte na scenariuszach pokazują główne schematy możliwego przyszłego rozwoju wypadków na podstawie obecnej wiedzy i różnych założeń" - twierdzi dr Fuglestvedt. "Widzimy, że CO2 jest najważniejszym gazem cieplarnianym w perspektywie długoterminowej, niemniej znaczenie ma również kilka innych elementów i skutków. Niektóre z tych skutków są bardzo niepewne, zwłaszcza te związane z lotnictwem."

Na drugim miejscu pod względem największego oddziaływania ocieplającego uplasowało się lotnictwo, a główną rolę ogrywają tutaj CO2, smugi kondensacyjne i chmury pierzaste. Niemniej naukowcy twierdzą, że z uwagi na bardziej niejednoznaczny charakter tych procesów w porównaniu do wpływu CO2, wpływ lotnictwa na klimat jest bardziej niejednoznaczny niż wpływ transportu drogowego. Dane pokazują, że lotnictwo może być odpowiedzialne za 4% globalnego ocieplenia w ciągu kolejnych 40 lat.

Tymczasem flota morska obniża globalną temperaturę od początku 2000 r. z powodu emisji dwutlenku siarki (SO2). Nowe przepisy, które mają być wprowadzone powinny znacznie obniżyć poziom emisji.

Odnosząc się do tego, co przyniesie przyszłość w zakresie przyjaźniejszych dla środowiska środków transportu, naukowcy powiedzieli, że na rynku pojawią się pojazdy funkcjonujące w systemie zero emisji, a także nowe paliwa.

W projekcie QUANTIFY, który ma się zakończyć w lutym 2010 r., bierze udział 40 partnerów z państw członkowskich UE - w tym z Czech, Polski, Węgier i Wlk. Brytanii - oraz z Rosji i USA, a jego koordynatorem jest niemieckie Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Źródło: Atmospheric Environment, CICERO

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę