CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

W Europie spada umieralność z powodu nowotworów

Umieralność z powodu nowotworów w Europie stale spada od kilku ostatnich lat. Nowe dane opublikowane teraz w internetowym czasopiśmie Annals of Oncology pokazują spadek o 9% w 27 państwach członkowskich UE (UE-27), porównując pierwszą połowę lat 90. XX w. z okresem od roku 200...

Umieralność z powodu nowotworów w Europie stale spada od kilku ostatnich lat. Nowe dane opublikowane teraz w internetowym czasopiśmie Annals of Oncology pokazują spadek o 9% w 27 państwach członkowskich UE (UE-27), porównując pierwszą połowę lat 90. XX w. z okresem od roku 2000 do 2004. Niemniej naukowcy odnotowują różnice między poszczególnymi krajami oraz płciami. Średnia umieralność na 100.000 osób z powodu nowotworów między 1990 a 1994 wynosiła 185,2 w przypadku mężczyzn i 104,8 w przypadku kobiet. W okresie od 2000 do 2004 r. liczba zmalała do 168 wśród mężczyzn i 96,9 w grupie kobiet. "Najważniejsza informacja płynąca z naszego raportu to utrzymanie się w ostatnich latach pozytywnych trendów w Europie pod względem umieralności z powodu nowotworów" - wyjaśnia dr Cristina Bosetti, Kierowniczka Jednostki Epidemiologii nowotworów Instytutu Mario Negri we Włoszech. "Wynika to głównie ze spadku liczby nowotworów płuc i innych związanych z nikotyną u mężczyzn, stałego zmniejszania się liczby nowotworów układu pokarmowego, ale również znacznego spadku nowotworów jelita grubego." "Badania przesiewowe i wczesne diagnozowanie przyczyniły się do spadku liczby przypadków nowotworów szyjki macicy i piersi, aczkolwiek spadek umieralności z powodu raka piersi wynika głównie z udoskonaleń w sposobach leczenia" - kontynuuje dr Bosetti. "Postępy terapeutyczne również odegrały swoją rolę w spadku umieralności na nowotwory jąder, chłoniaka Hodgkina i białaczkę, choć w Europie Wschodniej spadki odnotowano z opóźnieniem i na mniejszą skalę." Pod względem dystrybucji geograficznej, wskaźnik umieralności mężczyzn w okresie od 2000 do 2004 r. był najwyższy na Węgrzech (255,2 na 100.000) w Czechach (215,9) i w Polsce (209,8), a najniższy w Szwecji (125,8), Finlandii (130,9) i Szwajcarii (136,9). Natomiast w przypadku kobiet najwyższą umieralność na nowotwory odnotowano w Danii (141 na 100.000) na Węgrzech (131,5) i w Szkocji (123,1), a najniższą w Europie Południowej (78,9 na 100.000 w Hiszpanii, 79,7 - w Grecji i 80,9 - w Portugalii). Zdaniem naukowców w tych krajach dystrybucja wynika głównie z różnicy w spożyciu nikotyny między mężczyznami a kobietami, zatem dalsze ograniczanie palenia tytoniu pozostaje kluczowym priorytetem w zakresie kontroli nowotworów w Europie. "Działania interwencyjne w zakresie spożycia alkoholu, zagadnienia związane z odżywianiem się, w tym nadwaga i otyłość, jak również przeprowadzanie na większą skalę badań przesiewowych, wczesne diagnozowanie oraz postępy w terapii uleczalnych nowotworów powinny przyczynić się do dalszego spadku w przyszłości liczby chorób nowotworowych w Europie."