Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Węgry utrzymują silny nacisk na biotechnologię

Wyniki badań przeprowadzonych niedawno przez EuropaBio i Ventura Valuation pokazują utrzymującą się siłę rozwoju węgierskiego sektora biotechnologii w regionie. Badania objęły 12 nowych państw członkowskich UE wraz z Chorwacją i Turcją. Węgierski inżynier Károly Ereky jako p...

Wyniki badań przeprowadzonych niedawno przez EuropaBio i Ventura Valuation pokazują utrzymującą się siłę rozwoju węgierskiego sektora biotechnologii w regionie. Badania objęły 12 nowych państw członkowskich UE wraz z Chorwacją i Turcją. Węgierski inżynier Károly Ereky jako pierwszy ukuł w 1919 r. termin biotechnologia w rozumieniu "wykorzystania metod, zasobów [i] procesów biologicznych do celów przemysłowych, technicznych i naukowych". Eksperci twierdzą, że Węgry były bastionem biotechnologii przed II wojną światową, kiedy produkowano tam kwas octowy na wielką skalę. Węgry były również pierwszym krajem, który wyprodukował witaminę B12 na skalę przemysłową, jak również pierwszym, który wykorzystał enzymy bakteryjne do produkcji piwa. Badania objęły łącznie 260 spółek sektora biotechnologicznego. Większość z nich mieści się w Czechach, Estonii, na Węgrzech i w Polsce, z czego gros działa w zajmuje się ogólnymi badaniami naukowymi i produkcją. Przedsiębiorstwa zaangażowane w diagnostykę stanowią 20%, natomiast 19% z nich wykonuje prace analityczne. Bioinformatyka na poziomie 8% nadal znajduje się na końcu, ale rozwija się. Obecnie w sektorze zatrudnionych jest ponad 10.000 osób - 1.900 zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi (B+R). Łączny obrót wyniósł w 2008 r. ponad 345 mln EUR, z czego 19 mln EUR stanowiły B+R. Jeśli chodzi o Węgry, w 77 spółkach pracuje ponad 1.000 osób, a 40% siły roboczej jest zaangażowane w B+R. Na Węgrzech zlokalizowane są prężne centra diagnostyki i badań analitycznych. Jednakże ogólne badania naukowe i bioinformatyka również odgrywają ważną rolę w branży biotechnologicznej kraju. Inwestycje w biotechnologię kształtują się na poziomie 5 mln EUR. Wyniki badań wykazały również, że stworzenie wspólnych i spójnych ram w UE przyniesie korzyści sektorowi biotechnologii i zdrowia. Eksperci stwierdzili również, że Węgry są idealnym miejscem dla spółek zajmujących się naukami przyrodniczymi, które dążą do dalszego rozwoju swojej działalności w regionie. Istnieje także piąte wspólne zaproszenie do projektów translacyjnych w ramach inicjatywy EUROTRANS-BIO (ETB), w którym wszystkie wnioski muszą zostać złożone do 1 lutego 2010 r. Inicjatywa ETB, podjęta jako projekt sieci ERA-NET i wsparta przez UE, ma na celu tworzenie międzynarodowego partnerstwa między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) a ich strategicznymi partnerami, doskonalenie i przyspieszenie transferu technologii, intensyfikację działań na skalę europejską oraz zrównoważony rozwój przemysłowy, zwłaszcza biotechnologii. Inicjatywę podjęły rządowe agencje ds. badań naukowych, rozwoju i innowacji (BRI) w Austrii, na belgijskich obszarach Flandrii i Walonii, w Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Kraju Basków, Katalonii i Madrycie (Hiszpania).

Kraje

Węgry