Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków IMI 2009 ogłoszone

Wspólne Przedsięwzięcie - Inicjatywa Innowacyjna Medycyna (IMI JU) ogłasza zaproszenie do składania wniosków. IMI JU to wyjątkowe, europejskie partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest promowanie współpracy między wszystkimi istotnymi partnerami, w tym dużymi i mały...

Wspólne Przedsięwzięcie - Inicjatywa Innowacyjna Medycyna (IMI JU) ogłasza zaproszenie do składania wniosków. IMI JU to wyjątkowe, europejskie partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest promowanie współpracy między wszystkimi istotnymi partnerami, w tym dużymi i małymi spółkami branży biofarmaceutycznej i medycznej, organami nadzoru, uczelniami wyższymi i organizacjami pacjentów. Zaproszenie do składania wniosków IMI 2009 obejmuje dziewięć tematów: - biomarkery obrazujące w opracowywaniu leków przeciwnowotworowych; - nowe narzędzia do walidacji celowej, aby poprawić skuteczność leków; - biomarkery molekularne: przyspieszenie opracowania terapii nowotworowej i poprawa opieki nad pacjentem; - identyfikacja i rozwój szybkich testów diagnostycznych techniką point-of-care do diagnozowania bakteryjnego, aby ułatwić przeprowadzanie testów i praktyki klinicznej; - poznanie zaburzonych mechanizmów odporności adaptacyjnej; - translacyjne badania naukowe nad przewlekłymi chorobami immunologicznymi: wypełnianie luki między modelami zwierzęcymi a ludzkimi; - modelowanie lek-choroba: biblioteka i ramy; - otwarta przestrzeń farmakologiczna; - elektroniczne karty zdrowia (EHR). Wspólnota Europejska będzie współfinansować zaproszenie IMI JU do kwoty EUR 76,8 mln EUR.Więcej informacji na temat zaproszenia można znaleźć na stronie: http://www.imi.europa.eu/calls-02-stage1_en.html