CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Europejski projekt LeukmiaNet wprowadza badania nad rakiem na nowy poziom

Europejscy naukowcy nie ustają w swoich staraniach na rzecz doskonalenia opieki nad pacjentami cierpiącymi na białaczkę. Teraz zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, podnosi poprzeczkę, integrując prace czołowych grup prowadzących badania kliniczne...

Europejscy naukowcy nie ustają w swoich staraniach na rzecz doskonalenia opieki nad pacjentami cierpiącymi na białaczkę. Teraz zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, podnosi poprzeczkę, integrując prace czołowych grup prowadzących badania kliniczne, ich grup partnerskich, przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Europy, aby stworzyć sieć współpracy na rzecz postępów w opiece zdrowotnej i badaniach naukowych nad białaczką. Ostatecznym celem projektu ELN (Europejska sieć LeukemiaNet), który został dofinansowany na kwotę 6 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, jest uruchomienie Europejskiego Rejestru Badań Klinicznych nad Białaczką. Projekt został niedawno zaprezentowany w magazynie Cancerworld. Od uruchomienia w 2009 r., partnerom projektu ELN (Umacnianie i rozwój doskonałości naukowej i technologicznej w badaniach nad białaczką i jej leczeniu (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) poprzez włączenie czołowych, krajowych sieci zajmujących się białaczką i ich interdyscyplinarnych grup partnerskich z Europy) udało się zgromadzić krajowe grupy prowadzące badania nad białaczką, w których skład wchodzi 147 instytucji z 28 krajów. W sumie ponad 1.000 naukowców i około 10.000 pacjentów bierze udział w badaniach. Konsorcjum ELN wdrożyło już nowe wytyczne dotyczące leczenia, dokonało znacznego postępu w normalizacji technik monitoringu i zainicjowało szereg badań klinicznych oraz rejestrów obejmujących niektóre typy białaczki. Odbyło się również doroczne sympozjum z imponującą liczbą uczestników. Koordynatorem konsorcjum ELN jest Mannheimski Wydział Medycyny Uniwersytetu w Heidelbergu w Niemczech, a profesor Rüdiger Hehlmann pełni funkcję kierownika zespołu. Projekt jest wzorowany na Niemieckiej Sieci Kompetencji ds. ostrej i przewlekłej białaczki, która otrzymała niemal 12 mln EUR wsparcia od niemieckiego Ministerstwa Badań Naukowych i Edukacji. Celem Sieci Kompetencji jest zajęcie się niedostatkami występującymi w badaniach naukowych i opiece zdrowotnej, takimi jak powielanie i fragmentaryzacja badań klinicznych oraz brak definicji i standardów w zakresie diagnostyki oraz kryteriów terapeutycznych. W artykule wstępnym, opublikowanym w czasopiśmie Leukemia w 2004 r., profesor Hehlmann wraz z kolegami napisał, że Sieć Kompetencji stawia sobie za cel wspieranie doskonałości w badaniach naukowych i opiece oraz dąży do "włączenia wyników badań nad matrycami genów do praktyki klinicznej oraz do szybkiego przejścia na molekularną klasyfikację typów białaczki. Sieć zapewnia przewagę konkurencyjną lekarzom i naukowcom z Niemiec i krajów ościennych, które przystąpiły do niej." Dzięki ELN ta przewaga obejmie więcej krajów. Projekt obejmuje 16 pakietów roboczych, które mają na celu integrację 95 grup prowadzących badania kliniczne nad białaczką (obejmujące wszystkie typy białaczki), ich 102 interdyscyplinarnych grup partnerskich (np. diagnostyka, leczenie, wytyczne) oraz przedsiębiorstw. Sześć z pakietów dotyczy badań klinicznych nad następującymi typami białaczki: ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), ostra białaczka mieloblastyczna (AML), przewlekła białaczka szpikowa (CML), przewlekła białaczka limfoblastyczna (CLL), przewlekła białaczka mieloproliferacyjna (CMPD) oraz zespoły mielodysplastyczne (MDS). Pozostałe pakiety dotyczą tematów interdyscyplinarnych. W ramach ELN powstało również centrum zarządzania siecią oraz dostępne jest wsparcie w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Projekt ELN ma swoje korzenie w istniejących, europejskich grupach wsparcia, w tym grup CML, ale udało się w jego ramach rozszerzyć liczbę uczestniczących krajów - jak powiedziała dr Susanne Saussele, kierownik naukowy sieci ELN. "Mamy ponad 20 nowych grup CML, co oznacza podwojenie pierwotnej liczby, a pośród nowych członków jest wiele organizacji z Europy Wschodniej" - zwraca uwagę dr Saussele, która jest także onkologiem pracującym na Uniwersytecie w Heidelbergu. ELN dokonuje olbrzymich postępów w rozwijaniu systemu zarządzania treścią w swojej witrynie internetowej, zapewniając dostęp do informacji projektowych takich jak artykuły, raporty i dane kontaktowe. Partnerzy projektu pochodzą z Austrii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

Kraje

Niemcy