Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Eksperci wzywają do badań nad wpływem zmian klimatu na zdrowie psychiczne

Zmiany klimatu mogą mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi na całym świecie, ale jak dotąd to ważne zagadnienie było przedmiotem tylko nielicznych badań - jak piszą Lisa Page i Louise Howard z Instytutu Psychiatrii przy Kings College London w Wlk. Brytanii. W artykule ...
Eksperci wzywają do badań nad wpływem zmian klimatu na zdrowie psychiczne
Zmiany klimatu mogą mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi na całym świecie, ale jak dotąd to ważne zagadnienie było przedmiotem tylko nielicznych badań - jak piszą Lisa Page i Louise Howard z Instytutu Psychiatrii przy Kings College London w Wlk. Brytanii. W artykule wstępnym w czasopiśmie Psychological Medicine argumentują, że sprawa pilnie wymaga odpowiednich działań, "aby ustawodawcy pracujący nad regulacjami dotyczącymi zdrowia psychicznego mogli przygotować plany uwzględniające wpływ zmian klimatu na zdrowie psychiczne".

Powiększa się korpus danych wskazujących na wpływ zmian klimatu na zdrowie, przy czym niektóre z nich sugerują, że już teraz zmiany te są powodem ponad 150.000 zgonów rocznie, a liczba ta prawdopodobnie wzrośnie w ciągu najbliższych dekad.

Choć uznaje się już poniekąd, że zmiany klimatu będą wpływać na zdrowie psychiczne, autorki podkreślają, że "ich skutki są dyskutowane głównie w sposób ogólnikowy, a temat rzadko podejmowany jest przez osoby aktywnie zaangażowane w badania naukowe i politykę związaną ze zdrowiem psychicznym. Mało prawdopodobne jest, aby zdrowie psychiczne znalazło się w programie kopenhaskim."

Zdaniem dr Page i dr Howard skutki zmian klimatu "najbardziej odczują osoby już cierpiące na poważne choroby umysłowe, niemniej istnieje również prawdopodobieństwo ogólnego wzrostu liczby przypadków zaburzeń psychicznych na świecie".

Na przykład przewiduje się wzrost liczby klęsk żywiołowych na skutek zmian klimatu. Problemy ze zdrowiem psychicznym takie jak zespół stresu pourazowego, ciężkie zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia są częstym skutkiem klęsk żywiołowych i innych.

Co więcej, jak pokazał przypadek huraganu Katrina w USA, "opieka medyczna i psychiatryczna nad osobami chorymi psychicznie może ulec radykalnemu ograniczeniu w okresie następującym po kataklizmie, czyli wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna" - podkreślają naukowcy.

Zgodnie z przewidywaniami, fale gorąca również spowodują wzrost liczby zgonów chorych psychicznie, gdyż niewłaściwe użycie leków i substancji psychotropowych stanowi czynnik ryzyka zgonu związany z wysoką temperaturą powietrza. "Ponadto nieprzystosowane mechanizmy reagowania oraz złe warunki mieszkaniowe mogą jeszcze bardziej zwiększyć wrażliwość ludzi z problemami ze zdrowiem psychicznym" - zauważają autorki. Wreszcie istnieją "wstępne dowody" na to, że po przekroczeniu pewnego progu temperatur może wzrosnąć wskaźnik samobójstw.

Przewiduje się, że wiele chorób zakaźnych jeszcze bardziej rozpowszechni się wraz z ociepleniem klimatu, co może również wpłynąć na zdrowie psychiczne - przestrzegają badaczki. Udokumentowano już, że w czasie epidemii objawy takie jak wyczerpanie psychiczne, niepokój i stres urazowy pojawiają się zarówno u chorych, jak i wśród zdrowych obywateli.

Podnoszący się poziom morza zmusi miliony ludzi do przeniesienia się z terenów nadmorskich. Masowe exodusy są również prawdopodobne na obszarach dotkniętych powodziami i suszami lub innymi, ekstremalnymi warunkami. "Masowe migracje niewątpliwie doprowadzą do zwiększenia przypadków chorób psychicznych u ludności, której dotyczyć będą zmiany" - przestrzegają badaczki podkreślając, że innym, możliwym motorem migracji są konflikty.

Kolejnym problemem jest zdecydowanie niedostateczna opieka nad chorymi psychicznie w krajach o niskim lub średnim poziomie dochodów. Dr Page i dr Howard obawiają się, że ta opieka "ma niezwykle małe szanse na priorytetowe traktowanie, jeżeli wtórnym skutkiem zmian klimatu będzie dalsze załamanie gospodarcze".

Badaczki podsumowują, że specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym powinni pilnie podjąć badania nad tym zagadnieniem. "Współpraca z fachowcami z innych dziedzin będzie mieć kluczowe znaczenie" - piszą autorki. "Być może będziemy musieli pracować z klimatologami, geografami, epidemiologami środowiskowymi, planistami miejskimi, ekonomistami, specjalistami ds. modelowania i rozwoju, aby zaplanować i przeprowadzić konkretne badania tych zagadnień."

Zdaniem dr Page: "Zmiany klimatu są w centrum uwagi [...] konferencji Narodów Zjednoczonych w Kopenhadze. Podczas gdy delegaci będą debatować nad skutkami zmian klimatu i możliwymi reakcjami na nie przez zarządy różnych krajów, obawiamy się, że wpływ tych zmian na zdrowie psychiczne będzie w znacznej mierze pominięty, co stwarza olbrzymie ryzyko dla zdrowia psychicznego milionów ludzi w nie tak odległej przyszłości."

Źródło: Cambridge University Press; Instytut Psychiatrii

Powiązane informacje

Kraje

  • 271485480
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę