Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nareszcie przełom w medycynie komplementarnej i alternatywnej

Coraz większa liczba osób ucieka się do medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM) w przypadku chorób, których w ich odczuciu tradycyjna terapia nie jest w stanie wyleczyć. W samej tylko UE liczba ta przekracza 100 milionów pacjentów. Jednakże wyzwanie, przed którym stają ...

Coraz większa liczba osób ucieka się do medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM) w przypadku chorób, których w ich odczuciu tradycyjna terapia nie jest w stanie wyleczyć. W samej tylko UE liczba ta przekracza 100 milionów pacjentów. Jednakże wyzwanie, przed którym stają praktycy CAM to brak funduszy i współpracy naukowej, co hamuje rozwój tego obszaru medycyny. I tu do akcji wkracza finansowany ze środków unijnych projekt CAMBRELLA, który ma rozwiązać ten problem. Realizacja projektu CAMBRELLA, dofinansowanego na kwotę 1,5 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR), rozpoczęła się dnia 1 stycznia 2010 r. Projekt CAMBRELLA (CAMBRELLA - paneuropejska sieć badawcza nad medycyną komplementarną i alternatywną (CAM)) przyczyni się do poprawy dobrego samopoczucia obywateli Europy poprzez stworzenie unijnej mapy drogowej, nakreślającej warunki wstępne dla dalszych badań nad medycyną komplementarną i alternatywną w Europie. Partnerzy projektu będą pracować do 2012 roku nad budową sieci europejskich instytutów badawczych zajmujących się medycyną komplementarną. Realizacja tego celu zaowocuje zacieśnieniem współpracy na skalę globalną. "Osiem grup roboczych CAMBRELLA skoncentruje się na terminologii, regulacjach prawnych, potrzebach pacjentów, roli terapii CAM w systemach opieki zdrowotnej oraz metodologii badań naukowych" - wyjaśnia dr Wolfgang Weidenhammer z Centrum Badawczego Medycyny Komplementarnej przy Technische Universität Munich w Niemczech. "Wypracujemy kompleksowy obraz obecnego statusu CAM w Europie, który posłuży za punkt wyjścia dla przyszłej działalności badawczej" - dodaje dr Weidenhammer, który jest również koordynatorem projektu. Konkretne cele projektu obejmują opracowanie opartej na konsensusie i powszechnie akceptowanej w Europie terminologii opisującej interwencje CAM, stworzenie bazy wiedzy, która ułatwi zrozumienie zapotrzebowania pacjentów na CAM i jej rozpowszechnienie oraz zbadanie potrzeb, przekonań i postaw obywateli UE wobec CAM. Konsorcjum CAMBRELLA obejmuje 16 naukowych organizacji partnerskich z 12 krajów europejskich, w tym z Austrii, Francji, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch. Projekt wspiera rada doradcza, w której skład wchodzą kluczowe grupy interesariuszy, takich jak usługodawcy, praktycy, pacjenci i konsumenci. "W 2008 r. Komisja Europejska po raz pierwszy zapowiedziała sponsoring w dziedzinie medycyny komplementarnej - w kontekście [7PR]" - mówi dr Weidenhammer. "Finansowanie projektu CAMBRELLA stanowi ukoronowanie wysiłków wielu europejskich inicjatyw i organizacji, aby zwrócić uwagę Europy na medycynę komplementarną." Medycyna komplementarna i alternatywna obejmuje terapie o podwalinach kulturowych i historycznych, w tym ziołolecznictwo, medytację, jogę, hipnozę, biologiczne sprzężenie zwrotne, akupunkturę i tradycyjną medycynę chińską.