Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Unijni naukowcy badają wpływ ekstremalnych warunków pogodowych na transport

Ustawodawcy i społeczeństwo żywo interesują się tym, jak ekstremalne warunki pogodowe wpływają na system transportu w UE. Do akcji wkracza więc projekt EWENT (Oddziaływanie ekstremalnych warunków pogodowych na sieć transportową w Europie), który ma na celu zidentyfikowanie i z...
Unijni naukowcy badają wpływ ekstremalnych warunków pogodowych na transport
Ustawodawcy i społeczeństwo żywo interesują się tym, jak ekstremalne warunki pogodowe wpływają na system transportu w UE. Do akcji wkracza więc projekt EWENT (Oddziaływanie ekstremalnych warunków pogodowych na sieć transportową w Europie), który ma na celu zidentyfikowanie i zdefiniowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz ich skutków. Partnerzy projektu otrzymali dofinansowanie w kwocie niemal 1,5 mln EUR z tematu "Transport" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

W ramach projektu EWENT, którego koordynatorem jest Fińskie Centrum Badań Technicznych VTT, opracowane zostaną odpowiednie scenariusze oceny skutków niebezpiecznych i ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Oszacowane zostaną również skutki finansowe zakłóceń ruchu dla infrastruktury, działalności gospodarczej i osób trzecich, a więc wpływ na łańcuchy dostaw, szkody materialne i ofiary w ludziach, jak również ocenie poddane będą środki i działania alternatywne mające zminimalizować, kontrolować i monitorować w perspektywie krótko- i długoterminowej negatywne oddziaływanie zarówno na ludzi, jak i na towary.

Błyskawiczne podjęcie działań przez naukowców w ramach projektu EWENT jest skutkiem rosnących obaw dotyczących sposobu, w jaki zmiany klimatu wywołują ekstremalne zdarzenia pogodowe. Konsorcjum liczące 10 członków koncentruje się również na bezpieczeństwie i niezawodności transportu powietrznego, lądowego i wodnego.

"Zgromadzono wiele informacji na temat skutków zdarzeń pogodowych, niemniej jest to pierwszy projekt, który ma metodycznie oszacować koszty" - wyjaśnia kierownik projektu, dr Pekka Leviäkangas, kierownik naukowy VTT.

Ostatecznie naukowcy chcą pomóc w przystosowywaniu się do zmian klimatu. Wyniki projektu będą również przydatne dla przedsiębiorstw, instytucji ubezpieczeniowych oraz organizacji finansujących projekty. Zdaniem zespołu wyniki jego prac mogą odegrać decydującą rolę w identyfikacji wymogów dotyczących poprawy możliwości obsługi technicznej, promowaniu współpracy między władzami, zwiększeniu gotowości na przypadki szczególne i tworzeniu kryteriów wymiarowania infrastruktur.

W oświadczeniu VTT czytamy, że jednym z podstawowych zadań konsorcjum EWENT jest wstępne zaprojektowanie krajowych oraz wspólnotowych metod i procesów zarządzania ryzykiem.

W projekcie, którego zakończenie zaplanowano na 2012 r., udział biorą naukowcy i przedsiębiorcy z Austrii, Cypru, Finlandii, Niemiec, Norwegii i Szwajcarii, a także Światowa Organizacja Meteorologiczna ONZ.

Według VTT w skład rady konsultacyjnej EWENT wchodzą przedstawiciele fińskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz i Politechniki Turyńskiej z Włoch.

Źródło: Fińskie Centrum Badań Technicznych VTT

Powiązane informacje

Programy

Kraje (7)

  • Austria, Szwajcaria, Cypr, Niemcy, Finlandia, Włochy, Norwegia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę