CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Naukowcy odkrywają geograficzny klucz do MRSA

Naukowcy od dawna zastanawiali się nad geograficzną dystrybucją patogenów drobnoustrojowych przede wszystkim dlatego, że poznanie jej wspomogłoby opracowanie strategii ograniczania ich przenoszenia się. Wyniki nowych badań finansowanych ze środków unijnych, opublikowane w czas...

Naukowcy od dawna zastanawiali się nad geograficzną dystrybucją patogenów drobnoustrojowych przede wszystkim dlatego, że poznanie jej wspomogłoby opracowanie strategii ograniczania ich przenoszenia się. Wyniki nowych badań finansowanych ze środków unijnych, opublikowane w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) Medicine, pokazują, że gronkowiec złocisty odporny na metycylinę (MRSA) pojawia się w różnych skupiskach geograficznych w Europie. W ciągu ostatniej dekady szpitale raportowały wzrost liczby zakażeń MRSA. W ramach ostatnich prac profesor Hajo Grundmann z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Groningen, Holandia, wraz z kolegami podjął w 2006 r. badania w 450 szpitalach w 26 krajach Europy. Szpitale gromadziły izolaty MRSA oraz gronkowca złocistego wrażliwego na metycylinę (MSSA) pobierane od zakażonych pacjentów (MRSA pojawia się, kiedy kolonie MSSA stają się odporne na antybiotyki). Laboratoria w poszczególnych krajach identyfikowały za pomocą metod typowania molekularnego konkretne szczepy gronkowca złocistego i wprowadzały dane do internetowej aplikacji mapującej. Na przekór przypuszczeniom niektórych osób wyniki badań pokazały, że MRSA rozprzestrzenia się wraz z przemieszczaniem się pacjentów między szpitalami, a nie swobodnie w populacji. Wyniki wskazują także na to, że szczepy MRSA mają tendencję do tworzenia skupisk niewykraczających poza granice regionu. "To ważne odkrycie sugeruje, że działania kontrolne ukierunkowane na przerwanie rozprzestrzeniania się zakażenia w granicach instytucji opieki zdrowotnej, jak również pomiędzy instytucjami, mogą być nie tylko wykonalne, ale ostatecznie zwieńczone sukcesem i jako takie powinny być zdecydowanie zalecane" - napisali autorzy raportu. "Wykazaliśmy również, że międzynarodowa sieć monitorowania, korzystająca ze wspólnych, zdecentralizowanych wyników typowania za pomocą platformy internetowej, może dostarczyć klinicystom, mikrobiologom-diagnostom oraz zespołom ds. kontroli infekcji kluczowych danych na temat dynamiki rozprzestrzeniania się gronkowca złocistego, a zwłaszcza szerzenia się izolatów MRSA, aby wysyłać wczesne ostrzeżenia o pojawiających się szczepach, rozprzestrzenianiu się przygranicznym i zawlekaniu w następstwie podróży." W publikacji pt. Perspective, która ukazała się na łamach PLoS Medicine, profesor Franklin Lowy z Uniwersytetu Columbia napisał, że wyniki badań "ilustrują możliwości wykorzystania technik przestrzennego mapowania do zrozumienia rozprzestrzeniania się nowych i ponownie pojawiających się patogenów zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym". Najważniejszym aspektem wyników badań jest "wykazanie potencjalnej wartości zintegrowanego podejścia" - zauważa. Wyniki badań przyniosły również informacje na temat tego, czy kolonie gronkowca złocistego są rozmieszczone losowo czy też tworzą skupiska. "Autorzy wykazują, że powiązanie profili szczepów z wynikami pacjentów może przynieść informacje na temat potencjalnej zjadliwości danej kolonii" - wyjaśnia profesor Lowy. "W przyszłości takie podejście będzie można wykorzystać w przypadku szczepów wyizolowanych z danej populacji, szczepów z różnych tkanek czy też szczepów z wyselekcjonowanymi genami zjadliwości albo bez nich."