Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy połączyli wyniki badań nad chorobą Parkinsona

W ramach badań finansowanych przez UE niemieccy naukowcy odkryli, że do rozwoju choroby Parkinsona, zaliczanej do chorób neurodegeneracyjnych, wymagane są trzy czynniki. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Biology. Stanowią one ważny kr...

W ramach badań finansowanych przez UE niemieccy naukowcy odkryli, że do rozwoju choroby Parkinsona, zaliczanej do chorób neurodegeneracyjnych, wymagane są trzy czynniki. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Biology. Stanowią one ważny krok na drodze do zrozumienia przyczyn tego upośledzenia. Nowych odkryć dokonano dzięki projektowi NEURONE (Mechanizmy molekularne degeneracji neuronów - od biologii komórkowej do klinicznej), który otrzymał dofinansowanie w kwocie 8,3 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR), oraz projektowi MOLPARK (Mechanizmy molekularne odbudowy neuronów - nowatorskie terapie choroby Parkinsona), na który przeznaczono 3,47 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Projekty uzyskały dalsze wsparcie z unijnego programu Marie Curie. Ze względu na starzenie się światowej populacji konieczne staje się poznanie mechanizmów chorób degeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, która w normalnych warunkach objawia się u osób w wieku od 45 do 60 lat. Choroba Parkinsona jest schorzeniem degeneracyjnym centralnego układu nerwowego. W samych Niemczech dotyka przeszło 300.000 ludzi. Szacuje się, że na całym świecie cierpi na nią ponad 6 milionów ludzi, a liczba ta ciągle rośnie. Choroba Parkinsona ma wpływ na funkcje motoryczne, mowę, kontrolę mięśni, zdolność poruszania się oraz zmysł równowagi. Chorzy często doświadczają drgawek oraz mają problemy z kontrolowaniem ruchów kończyn. Rozwój choroby Parkinsona następuje w wyniku zmniejszenia aktywności w mózgu przekaźnika nerwowego zwanego dopaminą. Pomimo wielu lat intensywnych badań naukowcy w dalszym ciągu nie odkryli przyczyn zmian molekularnych inicjujących rozwój tej choroby. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpiło kilka przełomów w dziedzinie badań nad chorobą Parkinsona, między innymi identyfikacja różnych genów biorących udział w rozwoju jej dziedzicznej formy. Inne badania pokazały, że czynniki wzrostu komórek nerwowych, takie jak GDNF (glejopochodny czynnik neurotroficzny), zmniejszają tempo obumierania komórek nerwowych w częściach mózgu zaatakowanych przez chorobę Parkinsona. Przełom w pracach badawczych zespołu przyniosło odkrycie, że w przypadku modeli mysich śmierć komórek istoty czarnej śródmózgowia następowała, gdy obecne były trzy czynniki: uszkodzony gen chorobowy (DJ-1), niedostateczna reakcje na czynnik wzrostu oraz starzenie się myszy. "Chociaż mieliśmy podejrzenie co do takiego stanu rzeczy, nie mieliśmy dotychczas żadnego dowodu" - mówi naczelny autor badania dr Lipiu Aron z Instytutu Neurobiologii im. Maxa Plancka w Martinsried. "Odkryta zależność pomiędzy reakcją na czynnik wzrostu a genem DJ-1 jest niezwykle interesująca" - dodaje profesor Rüdiger Klein z Instytutu im. Maxa Plancka. "Czynniki środowiskowe mają wpływ na natężenie czynników wzrostu. Ich interakcje z czynnikami genetycznymi mogą umożliwić lepsze poznanie choroby Parkinsona."

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły